Znamy już program zjazdu „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”

Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zaprosić do udziału w LXXX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się̨ w Bydgoszczy w dniach 21-23 września 2015 roku.

 

\"rolnictwo,

 

Hasłem przewodnim Zjazdu jest:
„Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU:
21.09.2015 r.

 • godz. 8.00–9.00 – rejestracja uczestników (Hol Audytorium Novum, ul. Kaliskiego 7) 

 • godz. 9.00–10.30 – otwarcie Zjazdu, przemówienia okolicznościowe, wręczenie nagród i wyróżnień́ 

 • godz. 10.30–11.00 – przerwa kawowa

Referaty plenarne:

 • godz. 11.00 – prof. dr hab. Władysław Migdał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 
”Sterowanie jakością produktów pochodzenia zwierzęcego”
 • godz. 11.30 – prof. dr hab. Henryk Runowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie; "Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań”
 • godz. 12.00 – dr Ryszard Kamiński – zastępca dyrektora KPODR w Minikowie; “Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego województwa kujawsko-pomorskiego”
 • godz. 13.00–15.00 – obiad 

 • godz. 15.00–17.00 – Sesja Młodych Naukowców 

 • godz. 17.00–18.45 – obrady Okrągłego Stołu na temat: "Konkurencyjność sektora produkcji zwierzęcej na rynku UE” 

 • godz. 20.00 – uroczysta kolacja 


   
22.09.2015 r.


 • godz. 9.00 – obrady w Sekcjach (Gmach Audytorium Novum)

 • godz. 10.30–11.00 – przerwa kawowa

 • godz. 11.00–12.30– c.d. obrad w Sekcjach

 • godz. 13.00–15.00 – obiad
 • godz. 15.00 – podsumowanie obrad i oficjalne zakończenie Zjazdu
 • ok. godz. 16.00 – zwiedzanie Bydgoszczy z przewodnikiem

 • godz. 20.00 – kolacja 


   
23.09.2015 r.

Wyjazdy specjalistyczne pod hasłem: "Niech Cię̨ Zakole!" 

W ramach wyjazdów przewiduje się̨ wizyty w wybranych ośrodkach zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Zapraszamy na obiad z lokalnych produktów w wyspecjalizowanych gospodarstwach agroturystycznych. Oferujemy też przejazd trasą widokową i zwiedzanie obiektów lokalnej architektury – Zakola Dolnej Wisły oraz atrakcji turystycznych Torunia. Wyjazd godz.8.00 powrót około godz. 17.00 


KOSZTY
Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą̨:

 • dla członków PTZ – 500 zł

 • dla osób nie będących członkami PTZ – 600 zł

 • dla emerytów i rencistów oraz dla absolwentów odbierających nagrody i uczestniczących w Zjeździe – 350 zł
 • dla doktorantów – 290 zł

Koszty obejmują̨: materiały zjazdowe, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację. Koszty wyjazdów specjalistycznych: 50 zł. Wyjazdy dojdą̨ do skutku, jeżeli zgłosi się przynajmniej 40 osób.

Wpłaty za udział w Zjeździe prosimy dokonywać́ w terminie do 30 czerwca 2015 r. na rachunek:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Nr konta: 26 1020 1462 0000 7602 0137 1459
PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy
z dopiskiem „Zjazd PTZ” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika Zjazdu.

Uprzejmie przypominamy o przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Zjeździe drogą pocztową na adres Sekretarza Zjazdu:


dr inż. Beata Sitkowska

Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP Bydgoszcz
ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz
lub drogą elektroniczną na adres:
80zjazdptz@gmail.com
(temat: Zjazd PTZ)

Do zobaczenia w Bydgoszczy i Toruniu!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here