Zrównoważone Rolnictwo – jedyny, dobry wybór dla Polski

Zrównoważone rolnictwo, oparte na integrowanej ochronie roślin, powinno odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości polskiej wsi – do takiego wniosku doszli uczestnicy „Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa”, który odbył się 6 grudnia 2012 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, branżowych organizacji rolniczych, a także eksperci z czołowych uniwersytetów i instytutów badawczych. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

„Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa” rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego, opiekuna merytorycznego debaty, wieloletniego pracownika naukowego i byłego dyrektora Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

\"\"

 

 

Według Profesora Pruszyńskiego, wobec rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność, rozwój europejskiego rolnictwa powinien być ukierunkowany na rolnictwo zrównoważone, które należy rozumieć jako system produkcji, w którym w sposób ekonomicznie uzasadniony uzyskuje się wystarczającą ilość  dobrej jakościowo żywności, przy zachowaniu szczególnej dbałości o zasoby naturalne oraz zdrowie społeczeństwa.

W Polsce celem nadrzędnym jest poprawa warunków życia i pracy mieszkańców wsi poprzez wzrost gospodarczy z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Dla jego realizacji potrzebna jest lepsza współpraca między instytucjami działającymi w branży rolniczej oraz położenie dużego nacisku na edukację rolników. 

Czytaj dalej: Rolnictwo zrównoważone – czyli jakie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here