Zwalczać chwasty najlepiej po żniwach

Okres bezpośrednio po żniwach jest najlepszym do zwalczania chwastów uciążliwych, które pozostawione na polu stanowią później duży problem w burakach cukrowych, zwłaszcza w systemach uprawy bezorkowej.

Szczególnie dotyczy to: bylicy pospolitej (zdj), rumianu polnego, ostrożnia polnego, bodziszków, mleczu polnego, mniszka pospolitego, komosy białej, perzu właściwego. Zastosowanie preparatów zawierających glifosat powoduje nie tylko zniszczenie części nadziemnej lecz także korzeni pod warunkiem zastosowania  dawki z zakresu wymaganego dla danego chwastu.

Zwalczanie będzie bardziej efektywne (szybsze, przy niższych dawkach herbicydu), gdy zastosuje się małą ilość wody 150-100 l/ha (im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie) z dodatkiem siarczanu amonowego 4-5 kg/ha a najlepiej adiuwanta wielofunkcyjnego AS 500 SL 1-1,5 l/ha.

Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm, perz 10cm a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone 2 liście właściwe.

Źródło: LIZ Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here