Związkowcy podważają zapowiedź Ministra Rolnictwa

W dniu 18 września br. w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’.

Prezydium Rady Krajowej wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Związek krytycznie ocenia zapowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyżej wymienionej sprawie, gdyż zafunkcjonowanie podatku dochodowego zagraża egzystencji gospodarstw rodzinnych.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ przyjęło negatywnie  łączenie Zakładów Azotowych w Tarnowie i Puławach.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ domaga się zabezpieczenia interesów państwa polskiego. Dotyczy to rolnictwa, jak i dziedziny energetyki – oba zakłady są największymi odbiorcami gazu w Polsce.

Związek żąda, by w pierwszej kolejności została uchwalona ustawa zabezpieczająca 50% udziału Skarbu Państwa dla sektora chemicznego i energetycznego.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ nie zgadza na dopuszczenie do przetargów ograniczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych osób podstawionych.

Związek popiera postulaty rolników wystosowane w związku z protestem w Szczecinie w dniu 20.09.2012 r.
Ponadto Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ apeluje o czynny udział  struktur regionalnych Związku w akcję protestacyjną ,,Obudź się Polsko!’’ w dniu 29.09.2012 br.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło:solidarnoscri.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here