Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Telewizja Interaktywna AgroNews jako patron medialny Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, już od 13 lat na swoim portalu agronews.com.pl przeprowadza internetowy konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybierają JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Na wybrane gospodarstwo można głosować od 10 sierpnia 2023 roku od godziny 8:00 do 17 września 2023 roku do godziny 00:00. System rejestruje 1 głos z jednego numeru IP

[poll id=”1″]

Regulamin Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”

1. Organizator

Organizatorem Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023” zwanego dalej konkursem, jest firma NetWord3 Sp.j., zwana dalej Organizatorem.

2. Cel

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzany w internecie na portalu www.agronews.com.pl. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy spośród laureatów etapu wojewódzkiego „Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”.

3. Uczestnicy

W konkursie biorą udział laureaci etapu wojewódzkiego „OgólnopolskiegoKonkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”.

4. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 10 sierpnia 2023 roku do 17 września 2023 roku.

5. Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje największa liczba głosów oddanych przez internautów. Sponsorem nagrody w postaci vouchera na asortyment do prac w gospodarstwie jest firma Generali Agro. Sponsorem vouchera do SPA dla dwóch osób jest organizator konkursu firma NetWord3. Konkurs jest jednoetapowy. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 22 września 2023 roku podczas uroczystej gali w SGGW w Warszawie.

6. Kontakt z administratorem konkursu

Dariusz Wojtczak: email: d.wojtczak@agronews.com.pl, tel. 501 027 111

Verified by ExactMetrics