150 tys. zł dla młodych rolników

„Premia dla młodych rolników” z PROW ma wzrosnąć ze 100 do 150 tysięcy złotych. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.

Premia dla młodych rolników, młody rolnik, PROW

– Rozpoczynanie samodzielnej działalności rolniczej wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa. Obecna wysokość pojedynczej kwoty wsparcia (100 tys. zł) ustalona została w oparciu o dostępne dane statystyczne z lat 2010-2014, dotyczące m.in. wysokości kosztów, jakie trzeba ponieść w związku z podejmowaniem działalności rolniczej – wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W dokumencie czytamy, że od 2014 r. koszty zakupu środków produkcji dla rolnictwa znacznie wzrosły. Pod uwagę wzięto wzrost cen wybranych czynników produkcji: maszyn i narzędzi o 29 proc., paliw o 15,2 proc., materiałów budowlanych o 7 proc., środków ochrony roślin o 4 proc. oraz pasz o przynajmniej o 3,5 proc. Wzrosły także ceny użytków rolnych (prawie o 42 proc.) i przeciętne wynagrodzenie brutto (o 13 proc.).

– Jednocześnie wzięto pod uwagę skalę potrzeb inwestycyjnych w gospodarstwach młodych rolników, o której świadczy m.in. średnia wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu Modernizacja gospodarstwa rolnych PROW 2014-2020 (około 174 tys. zł) – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Po zmianach kwota pierwszej raty premii wynosiłaby 120 tys. zł (80 proc.), natomiast drugiej – 30 tys. zł (20 proc.).

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here