AdBlue Puławy – postaw na lidera rynku

Zakłady Azotowe „Puławy” to jeden z największych wytwórców nawozów azotowych i produktów chemicznych, eksportowanych do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wychodząc na przeciw potrzebom rynku i dynamicznie rozwijających się różnorodnych sektorów gospodarki.

Przykładem takiego produktu w ofercie firmy jest AdBlue® Puławy. To produkt – marka, dziś świetnie znany, rozpoznawany, pozostający w kręgu wielkiego zainteresowania wszystkich firm działających aktywnie w branży motoryzacyjnej, transportowej i chemicznej.

AdBlue® Puławy spełnia całą serię norm ISO 22241, która dotyczy specyfikacji charakterystyki jakościowej w zakresie postępowania, transportu i przechowywania oraz interfejsu napełniania, jak również zakresu metodyki badań koniecznych do przeprowadzenia zarówno przez producentów i dystrybutorów AdBlue®, jak również przez firmy zarządzające flotami pojazdów.
 
Wyjątkowa dynamika i atrakcyjność rynku AdBlue nieustannie rośnie. Zwiększające się zużycie tego produktu zapewniają regulacje coraz bardziej restrykcyjnych wymogów normy Euro V i planowanej do wprowadzenia od 1 stycznia 2014 roku normy Euro VI. Od tego momentu rejestracja, sprzedaż i rozpoczęcie użytkowania pojazdów, które nie spełnią tej normy będzie surowo zabronione. Nowe typy pojazdów muszą spełnić wymagania już o rok wcześniej. Wymagania normy EURO VI wprowadzą niższy próg limitu NOx przez co stosowane czujniki roztworu mocznika będą oznaczać mniej tolerancji dla zastosowania złej jakości AdBlue.

Branża jednak nieustannie poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań dotyczących układów Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR)1 zwłaszcza w kwestii nowych katalizatorów oraz bardziej rozbudowanych układów SCR dla pojazdów i maszyn roboczych. Między innymi tym zagadnieniom była poświęcona ostatnia konferencja 6th Diesel Emissions Conference & AdBlue Forum, gdzie obecni byli przedstawiciele Puław. Prawie wszystkie z proponowanych przez europejskich producentów HD (również Scania) i maszyn non-road – rozwiązań, które pozwoliłyby sprostać  mocno wyśrubowanym limitom norm EUROVI i TIER 4i oraz TIER4 oparte są na technologii z zastosowaniem SCR i AdBlue jako reagenta.

Bez wątpienia więc mimo restrykcji norm powszechność stosowania AdBlue z roku na rok będzie się znacząco zwiększać. Szczególne warty podkreślenia jest fakt, iż nadal pomimo kryzysu utrzymuje się rosnący trend na rynku, i ta tendencja wzrostowa powinna trwać co najmniej do 2020 roku. Korzystne dla dalszego rozwoju rynku jest również poszerzenie odbiorców o grupę tzw. „off-road diesel”, co przekłada się na stosowanie AdBlue także w segmencie ciągników rolniczych, statków śródlądowych i morskich, lokomotyw kolejowych systemów SCR.
Dodatkowo, Komisja Europejska ma przyjąć regulacje techniczne (tzw. implementing measures). Ich celem jest umożliwienie państwom członkowskim stosowania zachęt finansowych przyspieszających wprowadzanie na rynek pojazdów, które będą spełniały nowe wymagania.

Przy coraz lepszej infrastrukturze dającej nieograniczoną dostępność do stosowanego powszechnie produktu (AdBlue) trudno będzie zastąpić go na szeroką skalę alternatywnym reduktorem. Niewątpliwie, niezbędna jest dalsza intensywna edukacja w zakresie wymagań jakościowych AdBlue oraz o źródłach jego pochodzenia – konieczne dodatkowe instrumenty nadzoru i ochrony jakości AdBlue oferowanego na rynkach – komentuje Hubert Kamola, Dyrektor Handlowy.

Zakłady Azotowe „Puławy” SA dostarczają Państwu produkt dostosowany do światowych wymogów. Nieustannie ulepszają system logistyczny w celu zapewnienia uzyskania oczekiwanego poziomu jakości AdBlue® na wszystkich ogniwach sieci dystrybucyjnej.

Ponadto są w stanie dostarczyć Państwu AdBlue® Puławy w ciągu 48 godzin zarówno luzem w autocysternie, jak i w różnych wymaganych mniejszych opakowaniach do każdego miejsca w Polsce oraz w krajach sąsiadujących. W przypadku dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt: adblue@azoty.pulawy.pl.

 

\"pulawy\"

 

W ofercie „Puław” dostępne są:

  • Dostawy całocysternowe (22 000 litrów)
  • Częściowe dostawy cysterną (3 000-22 000 litrów)
  • DPPL/IBC (1 000 litrów)
  • Kanistry (10, 18, 20, 30 litrów)
  • Beczka (220 litrów)
  • Inne w zależności od Państwa potrzeb.      

1) Zasada działania systemu SCR polega na redukcji spalin. Pod wpływem ciepła w układzie wydechowym pojazdu mocznik jest przetwarzany w amoniak (NH3) i dwutlenek węgla (CO2).
System SCR składający się ze zbiornika, układu wtryskiwania oraz katalizatora, współpracuje z systemem diagnostyki pokładowej. Dzięki temu kierowca jest informowany o przekroczeniu poziomu emisji spalin, jak również o konieczności uzupełnienia płynu AdBlue.

® = znak towarowy zarejestrowany na rzecz Verband der Automobilindustrie e.v. (VDA)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here