Afrykański pomór świń atakuje dziki

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały o wykryciu  dwóch przypadków afrykańsk iego pomoru świń u dzików: w regionie solecznickim (lit. Salcininkai), okręg wileński oraz w regionie orańskim (lit. Varena),  okręg olicki. 

 

\"\"

 

Według danych litewskich oba przypadki ASF na Litwie zlokalizowane są w pobliżu  granicy białorusko – litewskiej i jedn ocześnie w odległości ok. 70 – 80 km od granicy  z Polską. Przypadki ASF zostały stwierdzone dzięki programowi monitoringu w kierunku  wykrycia afrykańskiego pomoru świń, wprowadzonemu na terytorium Litwy po  wykryciu w 2013 r. ogniska tej choroby na Białorusi. Litewskie władze wprowadziły środki zwalczania choroby zgodnie z prawodawstwem  Unii Europejskiej oraz wytycznymi Komisji Eur opejskiej dotyczącymi nadzoru  i kontroli afrykańskiego pomoru świń u dzików. Ponadto zarządzeniem szefa  litewskich służb weterynary jnych powiększono obszar objęty restrykcjami, w którym  wdrożono stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia oraz podjęto środki zwalczania  ASF u świń i dzików. Dodatkowo, na terytorium całej Litwy prowadzi się  próbkobranie wśród dzików, a miejsca ewentualnego p rzebywania dzików w lasach  są przeszukiwane w celu znalezienia padłych sztuk. 

Według informacji władz litewskich do chwili obecnej nie stwierdzono zwiększonej  śmiertelności u świń na terytorium Litwy.  Nie istnieje metoda całkowicie uniemożliwiająca prz eniesienie wirusa na terytorium  Polski, jednakże zidentyfikowano główne drogi możliwego przeniesienia ASF  na  terytorium Polski  i dla każdej z nich w ciągu ostatnich lat i miesięcy wzmocniono  stosowne działania kontrolne lub zabezpieczenia, celem redukcji z agrożenia.  Najważniejsze działania w tym zakresie to:

  • Wprowadzenie monitoringu (badania laboratoryjne świń i dzików) w kierunku  ASF na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,  podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.  W szystkie wyniki bada ń laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych w ramach w/w programu  były ujemne.
  • Wydanie rozporządzeń Wojewodów (Lubelskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego),  w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego  pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej  w celu  zabezpieczeniem powiatów najbardziej  zagrożonych możliwością wystąpienia ASF.  Rozporządzenia te określają środki,  których celem jest stworzenie szczelnego systemu nad obrotem zwierząt  wrażliwych na afrykański pomór świń oraz wszelkich pozyskanych od nich  produktów. Wzmocnienie kontroli bagażu podręcznego pasażerów wjeżdżającyc h na  terytorium Polski pod kątem wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego  – dokonywana jest konfiskata i zniszczenie takich produktów, podejmowane są  działania nakierowane na wykrycie ewentualnych prób przemytu żywności. 
  • Wprowadzenie obowiązku kontroli na g ranicy Polski prawidłowości  przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren UE,  a przewożących na terytorium Federacji Rosyjskiej i/lub Białorusi świnie.  Ponadto, podjęto działania związane z zabezp ieczeniem przejść granicznych  w maty dezynfekcyjne.
  • Prowadzenie działań informacyjnych dot. ASF (rozdawanie ulotek  informacyjnych hodowcom trzody chlewnej; prowadzenie szkoleń dla lekarzy  weterynarii prywatnej praktyki).
  • Wdrożenie w 2013 r. specjalnego programu mającego na celu wczesne w ykrycie  zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy  na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Program obejmował większość wymienionych wyżej  działań (pobieranie próbek  i badania laborator yjne świń i dzików, wzmocnienie środków bioasekuracji na  drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, prowadzenie  kampanii informacyjnych i szkoleń przypominających). Analogiczne działania  będą kontynuowane w roku 2014. Podstawowe fakty i in formacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń  udostępnione są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. O dalszym rozwoju sytuacji Główny Lekarz Weterynarii będzie informował na  bieżąco.
 

Źródło: Główny Lekarz Weterynarii
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,872ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

PIORiN przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mając na uwadze wiosenną intensyfikację prac polowych przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, których przestrzeganie eliminuje...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE