Produkcja rzepaku w 2013 roku w układzie regionalnym

Według GUS, zbiory rzepaku w Polsce w 2013 roku wyniosły 2553 tys. t i były o 687 tys. t wyższe od tych w 2012 roku (czyli o 37%) i o 441 tys. t wyższe od średniej z poprzednich 5 lat (o 21%) – – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Ubiegłoroczny wzrost produkcji był wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i poprawy plonowania.
• Powierzchnię uprawy rzepaku w Polsce GUS oszacował na poziomie 922,9 tys. ha, tj. o ok. 202,6 tys. ha wyższym od tej z 2012 roku (wzrost o 28%). Zasiewy rzepaku ozimego stanowiły 98% ogólnego areału uprawy, czyli ok. 904,5 tys. ha wobec ok. 88% tj. 635,3 tys. ha w 2012 roku, gdy znaczną  część upraw zaorano na wiosnę ze względu na duże straty zimowe.
• Jeśli chodzi o przeciętne plony rzepaku, GUS ocenił je na 27,7 dt/ha wobec 25,9 dt/ha przed rokiem (wzrost o 7%).

 

\"\"

 

Ubiegłoroczne zbiory rzepaku ozimego wyniosły 2510,5 tys. t i były o 49% wyższe wobec roku 2012. Natomiast zbiory rzepaku jarego wyniosły 42,4 tys. t i były niższe o 76% od tych z 2012 roku. Tym samym udział rzepaku jarego w zbiorach rzepaku ogółem wyniósł 1,7% wobec 9,4% w 2012 roku. Jak wynika z danych GUS, najwięcej rzepaku w ub.r. zebrano w województwach dolnośląskim (15% całkowitej produkcji rzepaku w kraju), kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po ok. 14%), zachodniopomorskim (13%) oraz opolskim (9%). Łączny udział pięciu ww. województw w krajowych zbiorach rzepaku wyniósł 63%. Na przeciwnym biegunie znajdowały się województwa małopolskie (0,6%), świętokrzyskie (0,8%) i podlaskie (1,1%), w których zbiory rzepaku łącznie nie przekroczyły 3% krajowej produkcji.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here