Agencja ds. żywności za dopuszczeniem larw mącznika do konsumpcji. Kiedy decyzja KE?

Jak wynika z opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), mączniki (larwa chrząszcza) są bezpieczne do spożycia przez ludzi. Otwiera to drogę do zatwierdzenia konsumpcji tych owadów w całej Unii Europejskiej, pisze Natasha Foote z EURACTIV.com.

Do tej pory produkty na bazie owadów stanowiły niszową część rynku. Teraz zaczynają być postrzegane jako obiecujące rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem przemysłu spożywczego
Do tej pory produkty na bazie owadów stanowiły niszową część rynku. Teraz zaczynają być postrzegane jako obiecujące rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem przemysłu spożywczego [Zdjęcie via Flickr.com]
Opinia opublikowana w środę (13 stycznia) jest pierwszą dokonaną przez EFSA oceną ryzyka dotyczącą stosowania produktów spożywczych zawierających owady.

W szczególności dotyczy ona bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu żółtego mącznika jako nowej żywności, w postaci całego suszonego owada lub w formie proszku.

Do tej pory produkty na bazie owadów stanowiły niszę na rynku. Teraz zaczynają być postrzegane jako obiecujące rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem przemysłu spożywczego.

Wynika to z wysokiej zawartości białka, które można uzyskać przy użyciu minimalnych zasobów.

Konieczny krok w unijnych regulacjach?

Opinia EFSA jest najnowszą z serii naukowych opinii na temat zastosowania nowości żywnościowych. Będzie stanowić podstawę dla podobnych rozstrzygnięć w przyszłości dotyczących zaakceptowania na rynku produktów na bazie owadów.

Ermolaos Ververis, urzędnik w jednostce NUTRI agencji EFSA powiedział, że ta pierwsza ocena ryzyka dotycząca owadów jako nowej żywności była „decydującym i koniecznym” krokiem w unijnych regulacjach. Ułatwi ona decydentom politycznym UE podejmowanie decyzji opartych na nauce i zapewnianiu bezpieczeństwa konsumentów.

„Przeprowadzone przez agencję oceny dotyczące bezpieczeństwa owadów jako nowych produktów żywnościowych istotnie przyczyniają się do innowacji w tym sektorze”, dodał Ververis.

„Mamy nadzieję, że te ostatnie kroki doprowadzą do możliwości dopuszczenia produktu na rynek do połowy 2021 r.”, powiedział z kolei Christophe Derrien, sekretarz generalny międzynarodowej platformy na rzecz wykorzystania owadów w żywieniu (IPIFF).

Czy spożycie owadów jest bezpieczne?

Opinia wskazuje, że badane owady były bezpieczne w proponowanych warunkach zastosowania. EFSA podkreśla jednak obawy związane z ryzykiem reakcji alergicznych, szczególnie u osób, które mają alergię na skorupiaki i roztocza. Agencja zaleciła więc przeprowadzenie badań nad alergennością mącznika żółtego.

„Te zagrożenia są dobrze znane producentom”, powiedział przewodniczący IPIFF Antoine Hubert. Opinię europejskiej agencji określił „krokiem milowym w kierunku komercjalizacji jadalnych owadów w Unii Europejskiej”.

„Publikacje naukowe opisywały już takie przypadki i niektóre firmy produkujące owady opracowały dowody, które mają pomóc w ograniczaniu takiego ryzyka”, dodał Hubert.  Jednocześnie wezwał instytucje UE do opracowania dostosowanych do potrzeb przepisów dotyczących etykietowania, aby odpowiednio informować europejskich konsumentów.

Nowa żywność zmieni rynek spożywczy w UE?

Nową żywność definiuje się jako produkty, które nie były spożywane w znacznym stopniu w Unii Europejskiej do 15 maja 1997 r, kiedy weszły w życie pierwsze przepisy na ten temat. Musi ona składać się z nowo zsyntetyzowanych związków, pochodzących z nowych źródeł lub wyprodukowanych z użyciem nowych technologii. Może to być też żywność tradycyjnie spożywana poza UE.

W styczniu 2018 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego nowej żywności. Celem dokumentu było ułatwienie szybkiego wprowadzania tego typu żywności na rynek europejski, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jej bezpieczeństwa.

Od tego czasu EFSA otrzymała 15 wniosków dotyczących nowej, związanej z owadami żywności. Jedenaście z nich poddano ocenie ryzyka, a pozostałe cztery są poddawane kontroli przydatności.

Projekt aktu wykonawczego umożliwiającego wprowadzenie nowości związanej z mącznikami na rynek europejski musi teraz zostać przedłożony przez Komisję Europejską komitetowi stałemu w ciągu siedmiu miesięcy.

Autor Natasha Foote | EURACTIV.com | Tłumaczenie Paulina Borowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here