Akty prawne nie dla wszystkich zrozumiałe?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczące obecnych przygotowań aktów prawnych, zainicjowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają na celu wdrożenie reformy WPR po roku 2013, Komisja Europejska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1 z 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej [Dz. U. L 17 z 6.10.1958, s. 385] Komisja przypisuje takie samo znaczenie i wartość każdemu językowi urzędowemu instytucji Unii Europejskiej, zatem wszystkie akty prawne są zawsze publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych jednocześnie.

 

\"\"

 

Jednakże, z powodów praktycznych czasami nie jest możliwe zapewnienie tłumaczenia na wszystkie 23 języki urzędowe w szczególności we wstępnej fazie opracowania aktów prawnych na potrzeby dyskusji z państwami członkowskimi. Nakład pracy i czasu, jakiego wymaga tłumaczenie obszernych dokumentów przekroczyłby w tej sytuacji możliwości operacyjne Komisji. Ponadto państwom członkowskim najczęściej bardzo zależy na tym, aby otrzymać projekty aktów prawnych jak najwcześniej, co byłoby niemożliwe, jeśli dokumenty mogłyby być udostępnione tylko po ich uprzednim przetłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe. Zdecydowanie opóźniłoby to wszelkie dyskusje nad projektami przepisów wykonawczych, które stale toczą się na spotkaniach komitetów ds. rolnictwa oraz grup ekspertów.

W rezultacie państwa członkowskie często wyrażają zgodę na konsultacje projektów unijnych w jednym języku. Aby nie odraczać wprowadzania nowych przepisów, często oczekiwanych przez administracje krajowe, wszystkie wersje językowe udostępniane są w chwili formalnego przyjęcia nowych aktów prawnych przez Komisję. Jeśli chodzi o rozporządzenia wykonawcze, prawie natychmiastowa publikacja w Dzienniku Urzędowym odbywa się zawsze we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, podczas gdy wnioski ustawodawcze oraz rozporządzenia delegowane przedstawiane są, w celu dalszych prac legislacyjnych, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie również we wszystkich językach urzędowych.

Czytaj także:
Jak dobrać odpowiednią polisę na życie
Zmiana kwot przychodu decydująca o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur!
Poprawa koniunktury w gospodarce rolnej słabsza od oczekiwanej!

W swoim piśmie Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą o systematyczne tłumaczenie na język polski wszystkich projektów aktów prawnych przedłożonych przez służby Komisji Europejskiej władzom krajowym do konsultacji.

Podkreślił również znaczenie zapewnienia tłumaczeń na wszystkie języki urzędowe UE zarówno projektów jak i aktów końcowych w celu umożliwienia każdemu obywatelowi na równych prawach terminowego dostępu do niezbędnych informacji na temat trwających reform. W istocie dostępność tłumaczeń warunkuje uczestnictwo w ewentualnych konsultacjach dokumentów unijnych oraz stwarza możliwość zapoznania się w odpowiednim czasie z planowanymi zmianami, które mają oczywisty wpływ na warunki funkcjonowania polskich rolników.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews,fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here