ANR wspiera wielkopolskie gminy!

W I półroczu 2013 roku Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przekazał nieodpłatnie gminom w Wielkopolsce prawie 23 ha gruntów wartych ponad 5 mln zł.

Dzięki nieodpłatnym przekazaniom gruntów przez poznański Oddział Terenowy ANR w wielu wielkopolskich gminach powstaje nowa infrastruktura drogowa i sportowa, przepompownie ścieków i wysypiska śmieci, a także jednostki oświatowe. Łączna wielkość nieodpłatnych przekazań na terenie województwa wielkopolskiego wyniosła 22,79 ha, a ich wartość osiągnęła 5 116 965 zł.

 

\"\"

 

Na gruntach z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powstaną nowe drogi osiedlowe i gminne w Chwałkowie (gmina Środa Wielkopolska), Drzewcach (gmina Poniec), Borzątwi (gmina Mieleszyn), Osówcu i Różannie (gmina Orchowo) oraz Trzcinicy (gmina Trzcinica). Natomiast w Zamysłowie (gmina Stęszew) oraz Wydawach i Janiszewie (gmina Poniec) na nieodpłatnie przekazanych gruntach budowane są nowe ścieżki rowerowe.

Z kolei na przekazanym gminie Obrzycko gruncie planowane jest nowe ujęcie wody, a w Kownatach w gminie Wilczyn wybudowana zostanie nowoczesna przepompownia ścieków. Bardzo ważna dla lokalnej społeczności inwestycja powstanie dzięki ANR w Jeziorkach w gminie Osieczna, gdzie na otrzymanych gruntach o powierzchni ponad 9 hektarów gmina zlokalizuje nowe wysypisko śmieci.

W Gronówku w gminie Lipno na gruntach z Zasobu samorząd wybuduje boiska, nowoczesny plac zabaw i świetlicę dla dzieci i młodzieży. Infrastruktura sportowa i place zabaw powstaną także w Myszkach (gmina Kiszkowo) i Kuczynie (gmina Krobia), a oprócz tego budowę boisk planują władze Osówca i Różanny w gminie Orchowo.

Ponadto w połowie czerwca br. poznański Oddział Agencji przekazał gminie Kaźmierz XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy, który zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po renowacji stanie się centrum oświaty publicznej i kultury oraz sportu i rekreacji.


Działalność ANR na rzecz samorządów terytorialnych istotnie poprawia jakość życia mieszkańców tych terenów, w szczególności społeczności wiejskich z terenów popegeerowskich.

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here