ARiMR: kary nie będzie, dopłaty na finiszu

Prawie wszyscy rolnicy otrzymali już dopłaty za 2016 rok. Do wczoraj ARiMR wypłaciła rolnikom 14,183 mld zł, czyli ponad 97 proc. środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie. Na zrealizowanie wszystkich płatności agencja ma czas do końca czerwca.

\"rolnictwo,

 

ARiMR zapewnia, że wszystkie płatności zrealizuje w terminie.

– Zgodnie z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 12 czerwca kwota jest wyższa o 942 mln zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015 – przekonuje rzecznik ARiMR.

Stan realizacji dopłat

Do 12 czerwca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,183 mld zł, czyli 97,09 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,253 mld zł. Stanowi to 95,43 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 12 czerwca 90,59 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 15,69 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

Rolnicy mieli więcej czasu

Zakończył się wydłużony, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, do 31 maja termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Kto nie zdążył złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc. Do 12 czerwca do godz. 8.00 zarejestrowano w ARiMR ponad 1,335 mln wniosków, co stanowi 98,84 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. K. Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here