ARiMR przypomina o zmianie systemu kształcenia

ARiMR przypomina, że od nowego roku szkolnego zmienił się system kształcenia zawodowego.

To bardzo istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy otrzymali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007 – 2013, 75 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia.

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przypomina, że osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie posiadały wymaganego wykształcenia, mają na uzupełnienie go 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin ten nie może być wydłużony, a w przypadku gdy wykształcenie nie zostanie uzupełnione w tym czasie, młody rolnik będzie musiał zwrócić otrzymaną z ARiMR pomoc wraz z odsetkami.

Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się system kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. W związku z tym młodzi rolnicy, którzy zobowiązali się uzupełnić wykształcenie, mają zupełnie inny tok nauki niż dotychczas.

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, (np. zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe) mogą ukończyć jeden z następujących kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  • Rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej,
  • Ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
  • Pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Po zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną osoby te uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie.

Natomiast młodzi ludzie, którzy mają wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym muszą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych.
Zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymienionych kwalifikacji trwa ponad rok.
 

Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu.

Młodzi rolnicy posiadający co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze mają możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej lub technik weterynarii. W tym drugim przypadku konieczne jest, aby w przyszłości, w nabytym gospodarstwie prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here