ARR po raz kolejny wesprze najuboższych

Agencja Rynku Rolnego realizuje 9 rok Europejski Program Pomocy Żywnościowej w Polsce.

W tym roku przypada 25 rocznica obchodów Międzynarodowego dnia Walki z Ubóstwem ogłoszonego przez Zgromadzenie ONZ.
 

W obliczu rosnących różnic pomiędzy dochodami ludzi bogatych i ludzi biednych, szczególne znaczenie mają programy wspierające osoby najuboższe. Przedstawiciele instytucji europejskich podkreślają, że jedną z ważniejszych idei w Unii Europejskiej jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

\"\"

 

Jednym z programów wspierających osoby najbardziej potrzebujące w UE jest program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD). Program jest administrowany przez agencje płatnicze w poszczególnych krajach członkowskich. Administracją programu w Polsce zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.
Komisja Europejska przeznacza na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu – trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii (w 2011 roku – 75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln Euro, w 2013 – 76,9 mln Euro).

W Polsce pomoc dociera do ok. 4 milionów potrzebujących.

Przedsiębiorcy wybrani przez ARR w drodze przetargu, dostarczają gotowe artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych wyznaczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż).

Wszystkie produkty są specjalnie oznakowane — zawierają nie tylko informacje o producencie czy dacie przydatności do spożycia, ale też specjalne nadruki, w tym m.in.: informacje o tym, że artykuły dostarczane w ramach programu są finansowane ze środków UE oraz nie mogą być przeznaczane do sprzedaży.

W ramach programu 2012 ARR zawarła umowy z 23 przedsiębiorcami na dostawy 17 różnych produktów do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych na terenie całej Polski. Dostawy obejmują ok. 101,8 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 325,1 mln PLN, w tym (artykuły zbożowe – ok. 31%, artykuły owocowo-warzywne– ok. 25%, artykuły mleczne ok. 23%, artykuły mięsne – ok. 17%, olej rzepakowy – ok. 4%). Dostawy artykułów mlecznych realizowane są od marca do grudnia 2012 roku, natomiast dostawy pozostałych artykułów spożywczych od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku.

Organizacje charytatywne dystrybuują otrzymywane artykuły spożywcze, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych lokalnych organizacji, wśród osób najuboższych spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pomoc żywnościowa przekazywana jest m.in. ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym i bezdomnym.

Obchody mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, szczególnie w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, ze walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.
 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here