Copa-Cogeca: NIE dla planów KE w sprawie biopaliw!

Copa-Cogeca wraz z głównymi przedstawicielami sektora biopaliw sprzeciwia się nowym planom Komisji Europejskiej dotyczącym biopaliw.

 

\"\"

 

Copa-Cogeca wraz z głównymi przedstawicielami przemysłu biopaliwowego z UE wyraziła silniejszy sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej dotyczących narzucenia wskaźników iLUC oraz ograniczenia do 5% zastosowania upraw żywieniowych do produkcji biopaliw ostrzegając, że te fundamentalne zmiany z polityce biopaliwowej wywrą znaczny wpływ na biogospodarkę, zatrudnienie oraz przyszłe inwestycje w sektor biopaliw.

We wspólnym piśmie do Komisji Europejskiej kluczowi przedstawiciele unijnego przemysłu biopaliwowego ukazują, że fundamentalne zmiany w europejskiej polityce biopaliwowej doprowadzą do utraty zaufania wobec sposobu podejmowania decyzji w UE oraz wpłyną negatywnie na przyszłe inwestycje w sektor paliw UE oraz na biogospodarkę. "Bez stabilnych ram politycznych nie można oczekiwać żadnych przyszłych inwestycji w zaawansowane
biopaliwa w Europie", ostrzegali.

Unijny sektor biopaliw poczynił inwestycje na kwotę 14 miliardów Euro. Oprócz tego szacuje się, że 100.000 obywateli Unii znajduje zatrudnienie w sektorze.

Ponadto podkreślili, że decyzje Komisji Europejskiej sprawią, że UE nie osiągnie swoich celów 2020, zwłaszcza w ramach dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz obniży zaufanie inwestorów do unijnej polityki. Co więcej, zakwestionowali oni dokładność i wiarygodność oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: "Wszelkie propozycje muszą budzić zaufanie inwestorów oraz nie mogą zagrażać osiągnięciu celów na rok 2020, które zostały ustanowione w aktualnie obowiązujących politykach.
Apelujemy, aby Komisja zrewidowała swoje propozycje i ocenę skutków. W przeciwnym wypadku unijna strategia dążąca do gospodarki opartej na bioproduktach może się załamać", powiedział.

Copa-Cogeca uważa, że biopaliwa zapewniają wiele korzyści takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zależności energetycznej oraz tworzą miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Współprodukty wytwarzane zgodnie z restrykcyjnymi zasadami certyfikacji obniżają presję wywieraną na grunty poza Unią związaną z uprawami soi oraz pomagają w walce z wylesianiem na obszarach tropikalnych. Co więcej, 2% gruntów uprawnych UE zostało wyjęte z produkcji w 2006 r. Ponadto mniej niż 3% gruntów rolnych UE jest wykorzystanych do produkcji biopaliw. Oczekuje się, że wnioski ustawodawcze zostaną oficjalnie opublikowane 17 października.

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here