ASAP: Ruszamy z projektem „Badaj glebę – to się wszystkim opłaca”

300 zaproszonych gospodarstw rolnych! 3 tys. prób gleby do wykonania w tym roku przez około 100 specjalistów z TimacAgro! Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP startuje z I edycją projektu „Badaj glebę – to się wszystkim opłaca!”.

rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, nawożenie, plan nawożenia, ASAP, rolnictwo zrównoważone

Szczegóły naszej akcji

Jest to drugi po Phytobacu projekt realizowany przez Stowarzyszenie przy udziale naszych firm członkowskich. W poprzednim projekcie wspierał nas Bayer Crop Science, natomiast do akcji „Badaj glebę – to się wszystkim opłaca!” zaprosiliśmy firmę TimacAgro Polska, która wykona badania gleby w 300 gospodarstwach zarówno rolnych, jak i sadowniczych oraz warzywniczych. Do tych gospodarstw oddelegowanych będzie około 100 specjalistów, którzy pobiorą po 10 prób gleby w każdym z nich. Trafią one do stacji chemiczno-rolniczej, gdzie zostaną przebadane pod kątem odczynu pH gleby oraz jej zasobności w składniki pokarmowe takie, jak fosfor, potas i magnez.

Specjaliści z TimacAgro przekażą wyniki tych analiz gospodarstwom wraz z gotowymi zaleceniami nawozowymi. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach: wiosennym i jesiennym. Chcielibyśmy tym samym zwrócić uwagę na to, że badania gleby można wykonywać nie tylko po sezonie wegetacyjnym, ale również przed nim. Projekt „Badaj glebę – to się wszystkim opłaca” 2018 realizowany będzie w gospodarstwach rolnych o powierzchni ponad 30 ha oraz w sadowniczych i warzywniczych powyżej 10 ha, które przez ostanie 10 lat nie przeprowadzało takich badań lub nie wykonywało ich w ogóle. Nie wykluczamy też uruchomienia kolejnej jego edycji i zmiany kryteriów doboru gospodarstw w zależności od zainteresowania tematem i chęci uczestnictwa rolników w akcji.

Pobieranie prób gleby oraz tworzenie indywidualnych zaleceń nawozowych przez TimacAgro dla gospodarstw będzie nieodpłatne. Stowarzyszenie pobierze od uczestników projektu wyłącznie 50% kosztów związanych z analizą laboratoryjną gleby.

Cel projektu i korzyści dla rolnika

Praktyka wykonywania badań gleby jest jeszcze mało powszechna w Polsce. Regularnie wykonują ją zazwyczaj wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne, natomiast te mniejsze, jedynie sporadycznie. O stosowaniu tej praktyki lub nie, w dużej mierze decyduje podejście gospodarza do nowych rozwiązań w rolnictwie i  świadomość wyzwań, które przed nim stoją. Takim wyzwaniem jest z pewnością poprawa wydajności działalności rolniczej i ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, m. in. poprzez odpowiednie zarządzanie nawozami w gospodarstwie rolnym. Celem projektu Stowarzyszenia ASAP oraz firmy TimacAgro jest przekonanie do wykonywania analiz gleby tych rolników, którzy z różnych przyczyn dotąd nie sięgali po to narzędzie oraz pokazanie korzyści z racjonalnego, zrównoważonego planu nawożenia, który powstaje w oparciu o takie badania.

Jakie to korzyści?

  • Po pierwsze: poprawa skuteczności nawożenia, głównie dzięki unormowanemu odczynowi pH gleby, który zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny.

  • Po drugie: racjonalizacja nawożenia przez aplikację wyłącznie tych składników odżywczych, których brakuje w glebie lub jest ich za mało.

  • Po trzecie: optymalizacja kosztów nawożenia dzięki dostosowaniu ilości stosowanego nawozu do spodziewanego plonu oraz poprawa wydajności produkcji rolniczej dzięki lepszym jakościowo i zdrowszym plonom.

  • Po czwarte: ochrona środowiska naturalnego przed nadmierną podażą nawozów oraz ograniczenie zanieczyszczenia azotanami i fosforanami wód gruntowych i rzek.

  • Po piąte: oferta zdrowego, dobrej jakości produktu rolnego.

  • Po szóste: ograniczenie negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka, co rodzi wzrost zaufania społecznego wobec aktywności rolniczej.

O tym, jak przebiega realizacja projektu „Badaj glebę – to się wszystkim opłaca!” przeczytają Państwo w naszych kolejnych artykułach na łamach AgroNews, w których pojawią się relacje z gospodarstw uczestniczących w projekcie. Już teraz też zapraszamy do śledzenia nas w reportażach portalu oraz na kanale You Tube.

Redakcja ASAP

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP oraz firma TimacAgro Polska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here