ASF – nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji

Od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Ustanawia ono szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mają być one stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne niosą za sobą zmiany w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody.

ASF – nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji

Zasady wzmocnienia bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie w niżej wymienionych obszarach:

obszar objęty ograniczeniami I (dawny obszar ochronny – żółty),

obszar objęty ograniczeniami II (dawny obszar objęty ograniczeniami – czerwony),

obszar objęty ograniczeniami III (dawny obszar zagrożenia – niebieski),

z których wywozi się:

– świnie,

– materiał biologiczny,

– UPPZ,

– świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III.

Oprócz dotychczasowych stref czerwonych i niebieskich, także strefy żółte, pełniące funkcję buforową

Gospodarstwa te muszą realizować wymagania bioasekuracji nakazane i wyznaczone przez Komisję, ponieważ bez ich spełnienia, zwierzęta nie będą mogły wyjechać poza obszar do tzw. strefy białej. Oprócz dotychczasowych stref czerwonych i niebieskich, także strefy żółte, pełniące funkcję buforową, objęto tym obowiązkiem.

Wymagania, które mają spełniać hodowcy, opierają się na już istniejących, jednak dwa elementy są zupełnie nowe: konieczność postawienia ogrodzenia chroniącego chlewnie i budynki, w których przechowywane są pasza i ściółka oraz wprowadzenie tzw. Planu bezpieczeństwa biologicznego (zawiera opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów).

8 punktów z wytycznymi

Na Plan bezpieczeństwa biologicznego składa się 8 punktów z wytycznymi.  Są to znane już przez hodowców wymagania m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich. Jak i nowe w brzmieniu, ale również poznane wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowuje się paszę oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa.

Spełnianie zasad bioasekuracji będzie kontrolowane przez weterynarię. W pierwszej fazie, tj. do 31 października 2021r., plan musi być sporządzony i zatwierdzony przez właściwego PLW przez gospodarstwa, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. Do końca 2021 roku kontrole posiadania Planu bezpieczeństwa bioasekuracji powinny zostać przeprowadzone także w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstwa z wyznaczeniem terminu nie dłuższego niż 2 miesiące.

ASF: ułatwienia w przemieszczaniu świń z gospodarstw

Częstotliwość kontroli

Częstotliwość przeprowadzanych kontroli powiatowych lekarzy weterynarii lub urzędowych lekarzy weterynarii zależna będzie od obszaru w jakim gospodarstwo się znajduje, a także od spełniania wymogów bioasekuracji:

w obszarach objętym ograniczeniami I i II – dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może zaliczać się do wymogu częstotliwości wizyt, jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,

w  obszarze objętym ograniczeniami  III – 4 razy do roku w ostępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może zmniejszyć się do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

Główny Lekarz Weterynarii w najnowszym wydanym komunikacie z dnia 4 maja br., informuje i uspokaja, że nie przewiduje się nagłej egzekucji nowych zasad. Ponadto obecnie by zachować gwarancję bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją rozporządzenia Komisji. Opracowano również wzory dokumentów, pomocne we wdrażaniu nowych norm w szczególności dla mniejszych hodowców świń.

Mariola Krusińska
WIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =

Advertisement
11,159FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
4,142ObserwującyObserwuj
6,120SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE