ASF – podstawowe obowiązki posiadaczy świń

Na podstawie obowiązującego w 2020 roku ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ – na obszarze zagrożenia (kolor niebieski na mapie dostępnej na stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/) oraz obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Powiązane to jest z zobowiązaniem codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.

Natomiast zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wszyscy posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

Jeśli planowany jest ubój w gospodarstwie, to jest on dopuszczony pod poniższymi warunkami:

  1. świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  2. świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii,
  3. mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

W przypadku uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.

Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane:

  1. na obszarze objętym ograniczeniami – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń;
  2. na obszarze zagrożenia – w każdym przypadku.

WIR Paweł Dopierała
Źródło: materiały PIW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here