ASF: potrzebne działania na szczeblu unijnym

W dn. 13 października br. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. W porządku obrad znalazła się m.in. wymiana opinii na temat sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń (ASF) w UE. Delegacje Polski oraz krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) zwróciły się do Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia na działania ograniczające rozprzestrzenianie się tej choroby na obszarze UE.
 

\"rolnictwo,
 

Zdaniem tych delegacji Komisja powinna koordynować działania weterynaryjne i sanitarne na szczeblu unijnym oraz zapewnić pokrycie ze środków UE większości kosztów przeznaczonych na zapobieganie, kontrolę i zwalczanie ASF, w tym kosztów pobierania próbek i badań laboratoryjnych. Komisja powinna również rozważyć refundację kosztów działań weterynaryjnych i sanitarnych, zastosowanych w celu zwalczania ognisk choroby – np. ubój i utylizację świń, dezynfekcję itp.

Komisarz Cioloş potwierdził, że w ramach obecnego funduszu weterynaryjnego UE pokrywa połowę kosztów działań związanych ze zwalczaniem chorób zwierząt. Wielkość współfinansowania ze środków unijnych może wzrosnąć do 75% w przypadku państw członkowskich, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest niższy od 90% średniej UE.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku m.in. Polski i krajów bałtyckich. Propozycja zwiększenia
dofinansowania z funduszy UE do 75% zyskała poparcie Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Hiszpanii. Zdaniem Komisji wzrost unijnego wkładu do 100% byłby jednak trudny do uzasadnienia ze względu na brak dostatecznych argumentów na wystąpienie poważnego zaburzenia w gospodarce UE. Komisja zadeklarowała również gotowość przedyskutowania innych form wsparcia technicznego i finansowego na lata 2014-2015.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Rada UE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here