BASF zwiększa portfolio rozwiązań dla rolnictwa o 25 proc.

BASF zwiększa portfolio nowo opracowywanych rozwiązań dla rolnictwa o 25 proc. – poinformował koncern w informacji prasowej.

BASF, InVigor, Revysol
Vincent Gros, prezes BASF Agricultural Solutions

Potencjał sprzedaży powyżej 7,5 mld EUR

Firma BASF ogłosiła zwiększenie prognozowanego potencjału sprzedaży znajdujących się w fazie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa do ponad 7,5 mld euro. Do 2029 roku firma uruchomi ponad 30 projektów obejmujących nowe odmiany, chemiczną i biologiczną ochronę roślin, produkty cyfrowe, które poszerzą jej ofertę. Zgodnie z założeniami strategii w sektorze rolniczym firma zwiększa nacisk na rozwiązania dla rolników oparte na połączeniu z internetem, które sprzyjają zachowaniu równowagi między wydajnością w rolnictwie, ochroną środowiska i potrzebami społeczeństwa. BASF zamierza kontynuować utrzymywany przez ostatnie lata wysoki poziom inwestycji w prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami dla rolnictwa. Planowane nakłady w tym obszarze w 2020 roku będą zbliżone do ubiegłorocznych. Tylko w 2019 roku dział rozwiązań dla rolnictwa (Agricultural Solutions) firmy BASF wydał 879 mln euro na badania i rozwój, co stanowi około 11% przychodów ze sprzedaży w tym segmencie.

„Rolnictwo ma ogromne znaczenie dla naszego życia i wywiera potężny wpływ na wszystkich. Dlatego też musimy zająć się wyzwaniami środowiskowymi, klimatycznymi i społecznymi, które z każdym dniem stają się coraz pilniejsze. W BASF jesteśmy otwarci na wszystkie nowe pomysły, które pomagają nam wdrażać zrównoważone innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i tworzyć wartość dla społeczeństwa. Naszym celem jest znalezienie praktycznych rozwiązań, które umożliwią poprawę wydajności plonowania i zwiększenie odporności upraw na niesprzyjające warunki, a także ograniczenie śladu węglowego i zwiększenie bioróżnorodności w rolnictwie” — powiedział Vincent Gros, szef działu Agricultural Solutions w firmie BASF. „Dysponujemy wyjątkowym potencjałem innowacyjnym i konsekwentnie inwestujemy, starając się identyfikować i rozwijać produkty i rozwiązania przynoszące korzyści zarówno rolnikom, jak i środowisku naturalnemu”.

Większa koncentracja na badaniach i rozwoju

Czołowa pozycja firmy BASF w zrównoważonym rolnictwie opiera się na aktywnym kierowaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz na kryteriach zrównoważonego rozwoju, które są w pełni zintegrowane z całym procesem. „Nasza nowa strategia zakłada dalszą koncentrację na innowacyjności konkretnych systemów upraw rolnych. Wykorzystujemy wszystkie dostępne technologie naukowe, starając się opracowywać zrównoważone rozwiązania, które mogłyby zaspokoić długofalowe potrzeby ekonomiczne, ekologiczne i społeczne” — powiedział Peter Eckes, szef działu badań biotechnologicznych w firmie BASF.

Wyższa wydajność i odporność upraw na niekorzystne czynniki przy niższej emisji CO2

Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rolnictwa, BASF koncentruje się na nowych technologiach i rozwiązaniach dla strategicznych rynków i czterech systemów upraw:

  • soja, kukurydza, bawełna,
  • pszenica, rzepak, słonecznik,
  • ryż,
  • owoce i warzywa.

Przykładem innowacyjności firmy w zakresie badań i rozwoju są zaawansowane prace nad systemami upraw pszenicy, rzepaku i słonecznika, których rynkowa wartość jest wyceniana na około 12 mld euro. Z myślą o tym rynku BASF opracowuje innowacyjne rozwiązania dla wydajniejszego rolnictwa odpornego na zmiany klimatu, jak również dla upraw tolerujących suszę i upał, mających mniejsze zapotrzebowanie na zasoby wodne oraz środki ochrony roślin. Rozwiązania te umożliwiają rolnikom trwałe i zrównoważone zwiększanie plonów przy jednoczesnym ograniczeniu mechanicznych zabiegów agrotechnicznych powodujących erozję i będących źródłem emisji gazów cieplarnianych. Wybrane przykłady to:

  • Nasiona i odmiany: nowe cechy wprowadzane do mieszańców InVigor® firmy BASF zapobiegające przedwczesnemu osypywaniu się nasion czy odporność odmian rzepaku na kiłę kapustnych przyczyniają się do ochrony upraw przed chorobami korzeni i zapewniają dodatkową elastyczność producentom podczas zbiorów. Ponadto w tym sezonie firma wprowadziła na rynek 3 mieszańce InVigor „serii 300” charakteryzujące się wyższym plonowaniem przez ograniczenie osypywania nasion czy odporność na kiłę kapustnych. Jako branżowy lider, firma BASF wprowadziła również InVigor RATE, czyli zalecenia dotyczące konkretnych populacji roślin, z innowacyjnymi wskazówkami dotyczącymi normy wysiewu. Stosowanie tych zaleceń pozwala na dalszą optymalizację wyników uzyskiwanych przy stosowaniu oferowanych przez firmę odmian rzepaku.

W połowie dekady BASF wprowadzi rzepak żółtonasienny LibertyLink®, który może być uprawiany w trudniejszych warunkach i zapewni nowe opcje płodozmianu dla plantatorów pszenicy w suchszych rejonach Ameryki Północnej, gdzie zwykłe odmiany rzepaku nie sprawdzają się z powodu suszy i stresu termicznego.

Na całym świecie rosnący popyt na pszenicę wymaga znacznych inwestycji w innowacje. BASF jest liderem rozwoju technologii hodowli mieszańcowych odmian pszenicy, a wprowadzenie produktów na rynek jest spodziewane w połowie dekady. Pszenica hybrydowa BASF przyniesie transformacyjne zmiany w sposobie produkcji pszenicy. Rolnicy z Ameryki Północnej i Europy otrzymają materiał siewny pozwalający na optymalizację plonów, ustabilizowanie produkcji i poprawę jakości ziarna. Ponadto wprowadzenie na rynek pszenic hybrydowych da hodowcom nowe możliwości wykorzystania właściwości odmian, co w znacznym stopniu przyczyni się do sprostania przyszłym wyzwaniom środowiskowym.

  • Herbicydy: Starając się zapewnić rolnikom na całym świecie stały dostęp do skutecznych metod zwalczania chwastów, firma BASF opracowała dwa nowe składniki aktywne herbicydów: Luximo® i Tirexor®. Od 2020 roku dadzą one m.in. plantatorom pszenicy nowe możliwości zwalczania szczególnie opornych traw i chwastów dwuliściennych. Dodatkowo BASF pracuje nad kolejnym nowymi metodami walki z chwastami odpornymi na herbicydy, które pozwoliłyby stosować praktyki rolnicze ograniczające emisję CO2 — na przykład dzięki wyeliminowaniu orki.
  • Fungicydy: Firma BASF wprowadziła ostatnio na rynek aktywny składnik grzybobójczy Revysol®, który spełnia najwyższe standardy regulacyjne i oferuje doskonałe parametry biologiczne w zwalczaniu szeregu opornych patogenów w uprawach specjalnych i polowych. Ponadto nowy aktywny składnik grzybobójczy Pavecto®, opracowany wspólnie z Sumitomo Chemical, dostarczy rolnikom unikatowego narzędzia radzenia sobie ze szczególnie odpornymi gatunkami. BASF sklasyfikowała produkty oparte na Pavecto i Revysol jako „akceleratory” ze względu na ich znaczący wkład w zrównoważony rozwój w łańcuchu wartości (tzw. „accelerator solutions” to produkty i rozwiązania z portfolio BASF nie tylko w zakresie rolnictwa, które w pełni odpowiadają wymogom zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości). Dział Agricultural Solutions firmy BASF aktywnie rozwija swoje portfolio w kierunku zrównoważonych rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia przez Grupę BASF docelowego poziomu sprzedaży rzędu 22 mld euro w 2025 roku właśnie dzięki wspomnianym akceleratorom.
  • Środki owadobójcze: W ramach dalszego rozszerzania portfolio środków owadobójczych i oferowania rolnikom dodatkowych rozwiązań firma BASF, wspólnie z Mitsui Chemicals Agro, Inc., opracowała Broflanilid . Nowy aktywny składnik, który będzie wprowadzany na rynek od 2020 r., pomoże rolnikom chronić uprawy polowe i specjalne przed takimi szkodnikami jak stonka ziemniaczana. Zaprawy do nasion na bazie Broflanilidu, wprowadzanego do obrotu pod marką Teraxxa™, będą ukierunkowane na trudne do zwalczania drutowce w uprawach zbóż. Wraz z niedawno wprowadzonym na rynek środkiem owadobójczym Inscalis®, Broflanilid jest częścią następnej fali innowacyjnych insektycydów, którą BASF zaoferuje w bieżącej dekadzie.

BASF rozwija także kompleksowe portfolio innowacji dla całych cykli w pozostałych systemach upraw uznanych przez firmę za strategiczne. Oprócz ośmiu aktywnych składników będą to także unikatowe odmiany soi, rzepaku, bawełny i warzyw.

Cyfryzacja wspiera nowoczesne rolnictwo

Plantatorzy korzystający z cyfrowych produktów BASF oferowanych pod marką xarvio® Digital Farming Solutions mogą osiągnąć wyższe plony przy mniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych i środków ochrony roślin. Dzięki xarvio® HEALTHY FIELDS — najnowszemu cyfrowemu modelowi biznesowemu firmy BASF — rolnicy korzystają z przejrzystych usług w zakresie ochrony upraw, dostosowanych do warunków panujących na danym polu i pory roku. Mogą oni także ograniczyć opryski zlecane zewnętrznym wykonawcom i monitorować uprawy w czasie rzeczywistym, a także mają gwarancję skuteczności stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Cyfrowe produkty xarvio® umożliwiają bardziej precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, zarządzanie nawożeniem, automatyczne wyznaczanie stref buforowych i monitorowanie bioróżnorodności. Obecnie pomagają one ponad 2,5 milionom rolników w ponad 120 krajach w zmniejszaniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i poprawie wydajności produkcji żywności na całym świecie.

Potencjał innowacyjnych rozwiązań przygotowywanych przez firmę BASF wykracza poza zastosowania w gospodarstwach rolnych. W ramach programu e3® Sustainability Cotton firma pomaga farmerom w Stanach Zjednoczonych zaspokoić zapotrzebowanie klientów na bardziej identyfikowalne i zrównoważone łańcuchy dostaw w branży odzieżowej. Dzięki współpracy z partnerami z całego łańcucha wartości bawełna e3® — czyli wyhodowana z nasion bawełny Fibermax®Stoneville® firmy BASF — może być śledzona od plantatora do sprzedawcy detalicznego, aby ten ostatni mógł wykazać konsumentowi, że kupowane przez niego ubrania zostały wyprodukowane w sposób uczciwy, ekonomicznie opłacalny i przyjazny dla środowiska. BASF jest jedyną firmą zapewniającą taki poziom identyfikowalności. Program ten zwiększył zapotrzebowanie na włókna spełniające wymagania e3®, pozwalając plantatorom na uzyskanie wyższej ceny rynkowej.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,364ObserwującyObserwuj
5,450SubskrybującySubskrybuj

Siewnik wkręcił dłoń kobiety

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na polu w Olszownicy, gm. Baćkowice. Podczas zasiewów zbóż siewnik wciągnął rękę kobiecie. "Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej ...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE