Bayer otrzymał najwyższą ocenę za działania na rzecz klimatu

Renomowana organizacja ratingowa „Carbon Disclosure Project” po raz kolejny sklasyfikowała Bayer wśród czołowych międzynaro­dowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu i gospodarki wodnej, przyznając najwyższą ocenę „AA”. Poza Bayer jeszcze tylko jeden podmiot w Niemczech nagrodzono tą oceną we wspomnianych kategoriach.

Z sondażu przeprowadzonego wśród ponad 5800 organizacji wynika, że tylko 182 uzyskały ocenę „A” za swoje działania na rzecz klimatu, a jedynie 72 – w kategorii gospodarki wodnej. Dzięki zweryfikowanym działaniom na rzecz zapewnienia dostępności czystej wody i przeciwdziałania zmianom klimatycznym Bayer jest postrze­gany jako światowy lider pod względem ambicji, działań i przejrzystości. Bayer jest uwzględniany w rankingach CDP od 2005 roku.

Po raz pierwszy w tym roku Bayer pojawił się również w rankingu „CDP Forest”, uzys­kując wysoką ocenę „B”. Tylko 687 podmiotów wzięło udział w tym badaniu. Służy ono ocenie sposobów zarządzania przez przedsiębiorstwa ryzykiem i możliwościami w odniesieniu do gospodarki leśnej, przejrzystego raportowania postępów i aktywnie przyczynia się do odbudowy lasów i ekosystemów.

– W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy kolejne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, który stanowi podstawę strategii Grupy – mówi Werner Baumann, prezes Bayer AG i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. – Nasza działalność w dziedzinie zdrowia i wyżywienia pozwala nam w znaczący sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów planety. Rating CDP jest dla nas ważnym potwierdzeniem faktu, że jesteśmy jedną z czołowych firm na świecie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

– Gratulujemy wszystkim firmom, które znalazły się na tegorocznej liście z najwyższymi ocenami. Przejęcie wiodącej roli w zakresie przejrzystości działań na rzecz ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych kroków, jakie mogą podjąć przedsiębiorstwa, a w pełnym wyzwań roku naznaczonym przez COVID-19 jest to tym bardziej znamienne – podkreśla Paul Simpson, dyrektor generalny CDP. – Ranking firm, które uzyskały najwyższe oceny, docenia te podmioty, które już dziś podejmują działania przygotowujące je do objęcia wiodącej roli w gospodarce przyszłości.

Tegoroczne działania

W ostatnich dwunastu miesiącach Bayer poczynił istotne postępy w dziedzinie zrównowa­żonego rozwoju. Oto kilka przykładów:

  • Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła, że Bayer czyni adekwatne wysiłki, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, zgodnie z wymogami Porozu­mienia Paryskiego. W tym celu do 2029 roku firma zredukuje emisje o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Jeszcze w tym roku Bayer zmienił dostawców energii elektrycznej w Hiszpanii i Meksyku, przestawiając się na zieloną energię.
  • Na początku tego roku Bayer jako pierwsza firma w Stanach Zjednoczonych i Brazylii opracował przejrzyste, oparte na nauce i współpracy podejście do rozwoju rynku emisji dwutlenku węgla dla rolników. Oznacza to, że rolnicy mogą uzyskać dodatkowe dochody w zamian za wprowadzenie określo­nych praktyk przyjaznych dla klimatu.
  • Po raz pierwszy w sektorze rolnym Bayer dysponuje zewnętrznym modelem, za pomocą którego można zmierzyć wpływ dowolnego środka ochrony roślin na środowisko naturalne we wszystkich uprawach na całym świecie. Bayer dokonał już przeglądu całej swojej oferty i globalnych zastosowań.
  • Od 2021 roku 20 proc. celów ilościowych całej Grupy, w tym cele w zakresie ochrony klimatu, będzie brane pod uwagę przy ustalaniu długoterminowego wynagro­dzenia zmiennego zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zrównowa­żony rozwój jest już stałym składnikiem zmiennego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników.
  • Powołana w tym roku zewnętrzna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła już pracę.
  • Oprócz działań na rzecz klimatu, strategia zrównoważonego rozwoju Bayer ma na celu poprawę jakości życia ludzi. Na przykład w tym roku w ramach programu „Better Farms, Better Lives”, Bayer udzieli wsparcia nawet dwóm milionom niewielkich gospodarstw rolnych, które ucierpiały w wyniku COVID-19. Bayer współpracuje również z „The Challenge Initiative” w celu opracowania rozwiązań w dziedzinie planowania rodziny i zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet i dziewcząt mieszkających w zubożałych obszarach miejskich w Afryce i Azji. W tym roku Bayer dotarł do 42 mln ludzi w społecznościach, które nie posiadają wystarczających zasobów ekonomicznych lub medycznych, oferując bardziej dostępne rozwiązania w zakresie samowystarczalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te działania stanowią element przyczyniający się do realizacji celów Bayer do 2030 roku: w krajach o niskich i średnich dochodach Bayer dąży do zapewnienia 100 milionom rolników dostępu do nowoczesnych metod produkcji rolnej, a 100 milionom kobiet dostępu do nowoczesnych zasobów planowania rodziny. Bayer ma również nadzieję zapewnić 100 milionom ludzi dostęp do codziennej opieki zdrowotnej.

Nagroda AgroBioTop za zidentyfikowanie genu odporności na raka ziemniaka

Proces rocznej oceny CDP jest powszechnie uznawany za złoty standard z perspektywy przejrzystości działań korporacyjnych w zakresie ochrony środowiska. W 2020 roku ponad 515 inwestorów zarządzających aktywami o wartości przekraczającej 106 bln USD i ponad 150 głównych klientów, których wydatki związane z zamówieniami przekroczyły wartość 4 bln USD, wezwało firmy do korzystania z platformy CDP w celu ujawnienia danych dotyczących wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości. W tym roku do oceny CDP przystąpiła rekordowa liczba 9600 podmiitów. Zastosowane kryteria obejmowały kompletność oświadczeń, świadomość i zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz dowody dobrych praktyk.

Źródło: Bayer

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,355ObserwującyObserwuj
5,470SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE