Będą zaliczki na projekty z PROW

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

\"rolnictwo,

 

Przepisy projektowanej ustawy wdrażają do prawa krajowego regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

Nowa ustawa będzie obowiązywać dłużej niż okres programowania 2014-2020. Finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020 ma być realizowane zgodnie z zasadą n+3, czyli do końca 2023 r.

W projekcie ustawy określono, że jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń oraz pomoc techniczną. Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie operacji w ramach działań:

  • transfer wiedzy i działalność informacyjna,
  • usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zastępstw,
  • podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
  • współpraca,
  • wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (w zakresie poddziałania wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

Do projektu ustawy wprowadzono przepisy, na podstawie których możliwa będzie publikacja listy beneficjentów, odbiorców środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Informacje te będą umieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nie przewidziano zmian dotyczących wyznaczania instytucji właściwej dla akredytacji agencji płatniczej i specjalnej akredytacji dla jednostki koordynującej. Będą one takie same jak przewidywała ustawa o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Analogicznie jak w przypadku perspektywy finansowej 2007-2013, akredytacji agencji płatniczej w zakresie nowych zadań będzie udzielał minister finansów.

Czytaj także:

Ubezpieczenie upraw z 50 proc. dopłatą do składki
Zwierzęta łatwiej zakwalifikują się do płatności. KE zmienia przepisy

W ramach PROW 2014-2020 akredytacji będą podlegały nowe działania, takie jak: współpraca, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Emilian Robert Vicol

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here