Będzie pomoc klęskowa. Nabór wniosków rusza za dwa tygodnie

Od 17 października rolnicy mogą ubiegać się  o pomoc klęskową. Wnioski do 31 października będą przyjmowały biura Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

\"rolnictwo,

 

O wsparcie będą mogli wystąpić rolnicy, w których gospodarstwach powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70proc. lub na powierzchni co najmniej 70 proc. upraw w szklarniach i tunelach foliowych. ARiMR wypłaci pomoc za straty spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
  2. 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 proc.

Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.


Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Redakcja AgroNews, fot.:flickr.com/CraneStation

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here