Bezpieczeństwo żywności – notujemy spadek!!!

Kraje rozwijające się awansują w rankingu, a kraje rozwinięte notują spadek. Polska spada na 27 miejsce.

Znane są wyniki drugiej edycji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności, stworzonego przez the Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy DuPont.

Indeks został poszerzony o dwa nowe czynniki pomiaru: korupcję w polityce i urbanizację, a do listy badanych państw dołączono Singapur i Irlandię. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym ogólna punktacja Polski zmniejszyła się o 1,2 pkt. i tym samym spadła  z 24 na 27 miejsce w rankingu.

 

\"Bezpieczeństwo

 

Korupcja w polityce i urbanizacja weszły w skład 27 czynników pomiaru, na których opiera się Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności. Zmiana ta pozwoli na bardziej kompleksowy pomiar stopnia wpływu poszczególnych elementów na dostęp ludności do bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i przystępnej cenowo żywności.

Tegoroczna, nowa odsłona Indeksu obejmuje także dwa dodatkowe kraje – Singapur i Irlandię. Zestawienie uwzględnia obecnie 107 państw, co pozwala na bardziej efektywne śledzenie zmian, umacnianie międzynarodowej współpracy oraz opracowywanie rozwiązań, które mają pomóc w zapewnieniu dostępu do żywności ludności na świecie.

Polska, choć zajmuje obecnie 27 miejsce z 69,9 pkt. (w 2012 roku było to 24 miejsce), w rzeczywistości spadła tylko o jedną pozycję w zestawieniu. Jest to wynikiem włączenia do Indeksu dwóch dodatkowych państw plasujących się wyżej w rankingu. Kraj otrzymał mniej punktów aż w dwóch z trzech obszarów tematycznych ujętych w Indeksie.

Największy spadek (o 4,4 pkt.) nastąpił w zakresie dostępu do żywności, w którym aktualna punktacja Polski wynosi 64,3 pkt. na 100 możliwych. Kolejny obszar, w którym pogorszyła się punktacja, to osiągalność cenowa żywności – obniżenie o 0,8 pkt., do 74,0 pkt. Natomiast pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności Polska wyróżnia się wzrostem na poziomie 6,9 pkt., osiągając wynik 75,3 pkt.

Czytaj także:
Zmiany w imporcie i eksporcie wołowiny? Sprawdź!

Jak kształtuje się eksport drobiu?
Polski drób bez zabronionych antybiotyków!

– Wskaźnik, który wciąż wymaga w Polsce poprawy, to przede wszystkim infrastruktura drogowa, która uzyskała zaledwie 25 pkt. na 100 możliwych, czyli 16,8 pkt. poniżej średniej wszystkich państw ujętych w badaniu
– komentuje Piotr Gill, Dyrektor Generalny DuPont Polska. – Kolejnym ważnym elementem, który należałoby przedyskutować to poziom nakładów na badania i rozwój w rolnictwie (mierzony jako procentowy udział wydatków na badania i rozwój w PKB). Polska uzyskała tu 12,5 pkt., czyli 7,7 pkt. poniżej średniej dla wszystkich 107 badanych państw – dodaje Gill.

Inny istotny czynnik, który wpłynął na obecną klasyfikację Polski w Indeksie to zmienność produkcji rolnej, gdzie kraj osiągnął 62,8 pkt., czyli 10,3 pkt. poniżej średniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik urbanizacji, Polska uzyskała wynik 67,8 pkt. (5,3 pkt. powyżej średniej ogólnej Indeksu). Natomiast ze względu na poziom zagrożenia korupcją, Polska zajmuje 25 miejsce na świecie z wynikiem 50 pkt. Jest to wynik o 17,1 pkt. lepszy niż średnia światowa.

DuPont współpracuje z polskimi instytucjami badawczymi od lat. 27 maja tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił program SPEC – System Prognozowania Epidemii i Chorób Roślin opracowany przez Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk we współpracy z DuPont Poland oraz jego wprowadzenie do praktyki rolniczej w Polsce.

SPEC to system wspomagania decyzji o zasadności i optymalnym terminie wykonania zabiegów osłonowych przeciwko sprawcom chorób rzepaku. To innowacyjne rozwiązanie zostało docenione przez Unię Europejską, za pomoc w ochronie roślin przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Systemy wspomagania decyzji są ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

Spadek pozycji Polski w zestawieniu wpisuje się w ogólny trend widoczny pośród pozostałych państw regionu Europy i Azji Środkowej. Największego spadku w regionie doświadczyły Rosja (spadek o 9 pozycji, obecnie na
40 miejscu) oraz Grecja (spadek o 6 pozycji, obecnie na 25 miejscu).  Z kolei do państw, które awansowały
w rankingu należą Szwajcaria (awans o 2 pozycje, obecnie na 5 miejscu) i Czechy (awans o 1 pozycję, obecnie na 23 miejscu). 

Dla porównania, spośród wszystkich państw europejskich, najlepszy wynik w Indeksie osiągnęła Norwegia (86,5 pkt.), plasując się na 2 miejscu po Stanach Zjednoczonych (86,8 pkt.) będących liderem zestawienia. Natomiast Niemcy z 81,7 pkt. zajęły 11 miejsce w Indeksie, a Ukraina 47 miejsce z 58 pkt.

– Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest możliwe bez odpowiednich narzędzi pomiaru oraz odwoływania się do światowych wzorców i punktów odniesienia, wspólnego zaangażowania, a także gotowości do podjęcia działań – komentuje Paul E. Schickler dyrektor DuPont Pioneer. – Od czasu swojej premiery w zeszłym roku, władze państwowe, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie zaczęły wykorzystywać Indeks jako swoistą mapę drogową w procesie identyfikacji kluczowych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności.

Indeks wspiera też proces podejmowania bardziej świadomych decyzji, rozwoju współpracy  i partnerstwa oraz tworzenia efektywnej polityki lokalnej dla sprostania lokalnym wyzwaniom – dodaje. 

Bazując na wynikach zeszłorocznej publikacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności, DuPont nawiązał współpracę z U.S. Agency for International Development oraz rządem Etiopii. Partnerstwo miało na celu pomoc niewielkim, lokalnym właścicielom ziemskim w dostępie do lepszej jakości nasion, a tym samym zwiększenie krajowej produkcji rolnej. W wyniku tych działań oraz dzięki lepszemu dostępowi do finansowania, Etiopia awansowała o kilka pozycji w Indeksie. 

Kluczowe wnioski z tegorocznej edycji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności Średni wynik Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności w 2013 roku pozostał niemal niezmienny  w porównaniu do zeszłego roku (53,5 procent w stosunku do 53,6 procent w 2012 roku). Od czasu zeszłorocznej premiery Indeksu wyróżnia się kilka widocznych trendów:

  • Kraje rozwijające się robią postępy, podczas gdy kraje rozwinięte doświadczają wielu trudności: Kraje Afryki Subsaharyjskiej, jak: Etiopia, Senegal, Botswana poprawiły swoje wyniki w stosunku do ubiegłego roku, awansując średnio o  9 miejsc w zestawieniu. Było to możliwe głownie dzięki rosnącym dochodom, lepszemu dostępowi do finansowania oraz większemu naciskowi na jakość żywności oraz jej wartości odżywcze. Wzrost w krajach rozwijających się kontrastuje z pogarszającymi się wynikami rozwiniętych krajów Europy, zwłaszcza Grecji, która doświadczyła kryzysu finansowego oraz spadku PKB.
  • Poszerzenie listy wskaźników Indeksu: w 2013 r. Indeks został poszerzony do 27 czynników, które wpływają na dostęp do bezpiecznej, bogatej w wartości odżywcze oraz osiągalnej cenowo żywności.
  • W tym roku konflikty polityczne w  Mali, w Jemenie oraz Syrii zostały wskazane w Indeksie jako istotny powód przyczyniający się do spadku bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Jak wynika z Indeksu,
  • w kontekście urbanizacji, rynki wschodzące są lepiej przygotowane na długoterminowe wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Sierra Leone otrzymało najwyższe noty biorąc pod uwagę ten nowy wskaźnik, głównie dzięki rozwiniętemu systemowi ogródków miejskich istotnie wspierających krajowe potrzeby żywnościowe.
  • Kwestie związane z żywieniem mają ogromne znaczenie w Chile oraz pozostałych krajach kontynentu: wyniki tegorocznej edycji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności wskazują, że każdego roku ponad 3 miliony dzieci poniżej 5 roku życia umiera z powodu niedożywienia. W Ameryce Łacińskiej problem ten jest szczególnie widoczny, zwłaszcza, że jedynie 53 procent państw regionu posiada oficjalną politykę odżywiania w szkołach.

– Spędziliśmy setki godzin gromadząc i przetwarzając dane do Indeksu, aby lepiej zrozumieć, które czynniki pomagają wspierać, a które zaburzają bezpieczeństwo żywności – komentuje Leo Abruzzese, global forecasting director the Economist Intelligence Unit. – Naszym celem jest stworzenie pełnego obrazu bezpieczeństwa żywności w ujęciu globalnym, tak aby wszystkie podmioty zaangażowane w jego zapewnianie, m. in. DuPont, mogły współdziałać ze swoimi partnerami w szczególnie wrażliwych regionach, gdzie niestabilność żywieniowa stanowi poważne zagrożenie – dodaje. Bardziej pogłębione analizy poświęcone tegorocznej odsłonie Indeksu oraz komentarz Abruzzese dotyczący kluczowych trendów znajduje się pod poniższym linkiem.

Więcej informacji o Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności, w tym opis 27 czynników, zmiany  w poziomie cen żywności oraz zestawienie wyników poszczególnych państw znajduje się pod adresem: www.foodsecurityindex.eiu.com.

Dodatkowe informacje o tym jak DuPont przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa żywności na poziomie lokalnym, w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny, dostępne są na stronie foodsecurity.dupont.com bądź na Twitterze: #foodsecurity.

 
Źródło: DuPont
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,169FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,536ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE