BHP – koronawirus w rolnictwie

Epidemia koronawirusa dotyka również rolnictwo w naszym kraju. Przypominamy rolnikom o podstawowych wymaganiach w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować, zgodnie z wymaganiami higienicznymi, jak również z aktualnym zagrożeniem Covid-19. Koniecznie unikamy bliskiego kontaktu z osobami, które mają objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

Konieczny płyn do dezynfekcji

Bardzo istotnym wymogiem jest właściwa higiena rąk, obowiązkowe jest częste stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%). Obecnie najkorzystniej jest zakupić płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym na stacjach ORLEN w promocyjnej cenie 60,00 zł za 5 litrów.

Konieczna jest właściwa higiena dróg oddechowych. Podczas kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, następnie wyrzucamy chusteczkę do zamkniętego kosza i myjemy ręce. W miejscach gdzie przechowywana jest żywość, niezbędna jest dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych przez ludzi.

Przy pracy bez maseczki

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Jeżeli działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy to stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalane od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić wymaganej odległości między pracownikami, wówczas każda osoba stosuje maseczki.

Rolnik pozostający w kwarantannie może wykonywać prace w swoim gospodarstwie jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia. Nie może jednak opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny. Dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-1 czynności te nie mogą być wykonywane.

15 zł zasiłku dla rolnika z koronawirusem

Zalecamy stosowanie rękawiczek nitrylowych podczas pracy w gospodarstwie rolnym. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością np. wyrzucanie śmieci. Po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte.

Bez pomocy sąsiedzkiej

Zalecamy ograniczanie do minimum pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m in. maszyn rolniczych. Bardzo istotna jest dezynfekcja klamek drzwi wyjściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.

Pamiętajmy o osobach starszych, samotnych i schorowanych, żyjących na wsi. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić zakupy lub wykupić leki.

Przypominamy, że cały czas działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Paweł Bydałek
Na podstawie informacji GIS

WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here