Białkowy program będzie ulepszony

9 kwietnia 2015 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą efektów realizacji rządowego programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach” oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją.
 

\"rolnictwo,
 

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk.

Realizacja ww. programu wieloletniego rozpoczęła się w 2011 r. i będzie trwała do końca 2015 r. Celem programu jest przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania uprawą krajowych gatunków roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwiększenie ich udziału w strukturze zasiewów oraz wykorzystanie do produkcji pasz dla zwierząt monogastrycznych (np. drób, trzoda chlewna) i przeżuwaczy.

Program jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

Minister zapoznała Komisję z wynikami dotychczasowych prac wykonawców programu oraz przedstawiła cele programu w ostatnim roku jego realizacji. Oświadczyła, że przygotowany został nowy projekt programu wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” na lata 2016-2020, w którym  zweryfikowano dotychczasowe zakresy działania i uzyskane rezultaty.

Płatności bezpośrednie w sektorze roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przyznawane są od roku 2010 i, uwzględniając znaczne zainteresowanie rolników  tą pomocą oraz mając na uwadze zatrzymanie spadku powierzchni uprawy tych roślin, została podjęta decyzja o kontynuowaniu wsparcia w tym sektorze po 2014 r. w formie płatności do roślin wysokobiałkowych. W kampanii 2015 kwota przeznaczona na te płatności wynosi 67,5 mln euro. Ponadto rolnicy uprawiający ww. rośliny mogą ubiegać się o przyznanie pomocy z tytułu innych instrumentów wsparcia bezpośredniego – jednolitej płatności obszarowej i płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej czy płatności dla młodych rolników.

Czytaj także:

Sejm uchwalił przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez rolników
Sprzedaż bezpośrednia coraz bliżej. O jej prawnym uregulowaniu dyskutowano w Pałacu Prezydenckim
Polak chętniej sięga po produkty z zielonym listkiem. Rynek ekożywności rośnie o 20 proc. rocznie

Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach – prof. dr hab. Jerzy Księżak, przedstawił prezentację multimedialną pt. „Produkcja roślin bobowatych w Polsce – efekty realizacji Programu Wieloletniego i dopłat bezpośrednich”, a przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr  hab. Michał Jerzak, przedstawił prezentację multimedialną pt. „Stan obecny i kierunki rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych wykorzystywanych na cele paszowe w Polsce”.

W dyskusji większość posłów pozytywnie oceniła dotychczasowy stan realizacji omawianego programu, podkreślając, że jest to dopiero pierwszy krok na drodze do upowszechnienia w naszym kraju na większą skalę upraw roślin bobowatych będących krajowymi źródłami białka roślinnego.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Dag Terje Filip Endersen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here