Sprzedaż bezpośrednia coraz bliżej. O jej prawnym uregulowaniu dyskutowano w Pałacu Prezydenckim

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone prawnym możliwościom uregulowania sprzedaży bezpośredniej przez rolników produktów pochodzenia roślinnego.

 

\"rolnictwo,

 

Na zaproszenie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusza Młotkiewicza w spotkaniu uczestniczyli Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji ds. zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych poseł Dorota Niedziela, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far.

W trakcie spotkania przedstawiciel Ministra Zdrowia zobowiązał się, że w najbliższym czasie przygotowany zostanie projekt rozporządzenia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, rozszerzający katalog produktów, które rolnicy mogą sprzedawać konsumentom o pokrojone i obrane warzywa i owoce – zgodnie z przepisami Rozporządzenia (We) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Umożliwi to m.in. legalną sprzedaż krojonej kapusty kiszonej.

Ponadto, do końca kwietnia br., Główny Inspektor Sanitarny przygotuje wytyczne dla służb sanitarno-epidemiologicznych, określające wymogi, jakie powinny obowiązywać rolników, którzy przygotowują żywność w domach prywatnych w celu wprowadzenia jej do obrotu. Jednocześnie poradnik taki ułatwi producentom dostosowanie gospodarstw do minimalnych koniecznych zasad sanitarnych i higienicznych, których spełnienie pozwoli na legalną i bezpieczną dla konsumentów sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa. Minister Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, że konieczne wymogi będą możliwe do spełniania – bez znaczących dodatkowych nakładów – dla większości gospodarstw.

Czytaj także:
Sejm uchwalił przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez rolników
Sawicki: Przepisy ułatwiające sprzedaż ziemi oraz sprzedaż bezpośrednią jeszcze w maju
Sprzedaż bezpośrednia nieopodatkowana do 7 tys. zł?
Kwestia uregulowania sprzedaży bezpośredniej jest stałym postulatem środowisk wiejskich, wyrażonym m.in. podczas spotkania Krajowej Rady Izb Rolniczych z ministrem Dariuszem Młotkiewiczem w lutym br. Wówczas minister Młotkiewicz po raz kolejny zadeklarował wsparcie Kancelarii Prezydenta RP dla uregulowania sprzedaży przez rolników swoich produktów. Spotkanie to było istotnym wsparciem dla realizacji tych ważnych postulatów rolniczych.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/t-mizo

Źródło: Prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here