Czy opłaca się uprawiać ziemniaki?

  Od wielu lat powierzchnia uprawy ziemniaków jadalnych w Polsce ulega nieznacznie zmniejszeniu. Zmienia się natomiast przeznaczenie ziemniaków, coraz częściej ziemniaki traktowane są przez konsumentów...

Herbicyd Kemiron Koncentrat 500 SC uzyskał nową rejestrację w buraku cukrowym

Znany herbicyd Kemiron Koncentrat 500 SC (zawierający etofumesat) uzyskał nową rejestrację w buraku cukrowym. Obecnie środek jest zalecany w dawce od 0,2 do 0,66...

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór może być bardzo opłacalna. Aby stała się czystym zyskiem należy spełnić niezbędne do tego warunki.
 

Uwaga na nielegalny obrót sadzeniakami ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane,...

Monceren® Pro 258 FS – nowa zaprawa do ziemniaków

Obserwowany  duży wzrost zainteresowania ziemniakami mytymi i pakowanymi w małe poręczne opakowania  zmusza producentów do zwiększenia starań dotyczących  jakości  uprawianych ziemniaków. Umyty towar obnaża...

Ile azotu pod buraki?

Poziom nawożenia azotem buraków cukrowych powinien zawsze wynikać z bilansu tego składnika pokarmowego na danym polu. Dawka zastosowana przed siewem buraków nie powinna przekraczać...

Jak zwalczać samosiewy rzepaku w burakach cukrowych?

Ciągła walka z samosiewami rzepaku w burakach.

Jak nawadniać ziemniaki?

Odpowiednie zabiegi utrzymają optymalną wilgotność gleby.

Uprawa ziemniaka a zrównoważone gospodarowanie glebą: zmianowanie

Zgodnie z ideą rolnictwo zrównoważone dąży do pogodzenia trzech celów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Producenci rolni są tego w coraz większym stopniu świadomi. Farm...

Gdzie kupić dobre sadzeniaki ziemniaka?

Muszą mieć niezbędne badania fitosanitarne.