Jednoczesne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią

W czasach, gdy producenci rolni dążą do maksymalizacji wyników, przy minimalizacji kosztów oraz nakładów pracy, istotnym staje się łączne stosowanie agrochemikaliów, w tym również...

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Powoli dobiegają końca zbiory buraków cukrowych. Jednak zanim trafią one do cukrowni, muszą być odpowiednio przechowywane. Podczas długookresowego przechowalnictwa należy do minimum ograniczyć straty...

Szykują się wysokie zbiory buraka cukrowego

Wyższe plony cukru niż w roku ubiegłym.

Wyższe plony, więcej cukru. Kampania buraczana na finiszu

Kampania buraczana 2016/2017 w grupie cukrowni Pfeifer & Langen powoli zbliża się do końca. W porównaniu do roku ubiegłego średnie plony buraków i cukru...

Chwościk buraka atakuje. Ma idealne warunki do rozwoju

Chwościk buraka atakuje. Pojawiają się kolejne doniesienia o występowaniu tej choroby na plantacjach buraka cukrowego. Chwościk buraka ma teraz dobre warunki rozwoju Chwościk buraka to bardzo...

Międzyplony – dlaczego są tak ważne dla gleby i dla roślin...

Priorytetem produkcji zarówno rolniczej, jak i ogrodniczej jest osiąganie jak najwyższych plonów o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej, przetwórczej i przechowalniczej. Bardzo wiele czynników decyduje o...

Uwaga na nielegalny obrót sadzeniakami ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane,...

Agrofagi ziemniaka – weź udział w konsultacjach KE!

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne nowych przepisów dotyczących zwalczania agrofagów kwarantannowych ziemniaka. Przepisy zawierają ważne rozstrzygnięcia upraszczające procedurę wysyłki polskich ziemniaków do państw członkowskich. ...

17 nowych odmian buraka cukrowego w rejestrze

Komisja ds. Rejestracji Odmian Buraka COBORU pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 17 nowych odmian buraka cukrowego. Burak cukrowy Bryza (d. SV1718) - odmiana typu normalnego;...

PIORIN: Ziemniaki na eksport do UE ze specjalnym zaświadczeniem

Ziemniaki wyprodukowane w Polsce i przemieszczanie do innych państw członkowskich Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające, że zostały one przebadane pod kątem...