Zbiory rzepaku na wysokim poziomie?

Według oceny Oil World z lutego, w sezonie 2013/14 światowe zbiory nasion i owoców 7 najważniejszych roślin oleistych wzrosną o 5,3% do 483,5 mln...

Bezpieczna praca w rolnictwie – środki ochrony indywidualnej

Firma Axe- environnement od 10 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązań z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. Axe-environnement oferuje ...

Na ratunek pszczołom!

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż...

Integrowana ochrona roślin w praktyce

Z dniem 1. stycznia 2014 weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku stosowania metod integrowanej ochrony roślin. Rolnicy są świadomi konieczności przestrzegania narzuconych zasad, ale...

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęli upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.       Nazwy upoważnionych podmiotów wraz z adresami...

Stop dla nielegalnych środków ochrony roślin!

Środki ochrony roślin, podobnie jak leki, należą do grupy produktów chemicznych podlegających rygorystycznym regulacjom prawnym. Procedura zatwierdzania jest złożona i przebiega pod ścisłym nadzorem...

Narzędzia wykorzystywane w integrowanej ochronie roślin

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują regulacje prawne dotyczące stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, tzn. wykorzystania wszystkich możliwych i dostępnych metod zwalczania agrofagów...

Wszystko o urzędowej kontroli integrowanej ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej...

Biologiczne metody ograniczania liczebności organizmów szkodliwych

Metoda biologiczna, a więc wykorzystanie w ograniczaniu liczebności i zwalczaniu organizmów szkodliwych ich wrogów naturalnych obejmuje dwa rodzaje działań. Pierwszy to wykorzystanie środków i...

Integrowana przyszłość ochrony roślin

Pojęcie integracji pojawiło się w ochronie roślin w 1959 roku i było odpowiedzią nauki na krytykowane, masowe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niekorzystne...