Na czym polega prawidłowy odchów jałówek?

Hodowcy dużą wagę przywiązują do odchowu cieląt, gdyż jest to punkt newralgiczny i popełnione tu błędy szybko stają się widoczne w postaci chorób czy też upadków.

Jaką rasę bydła mięsnego wybrać?

Przy ocenie ras mięsnych zwraca się szczególną uwagę na ich potencjał wzrostu, umięśnienie oraz wydajność rzeźną.

Kalkulacja opłacalności produkcji mleka

Kalkulacja opłacalności produkcji mleka opracowana przez Tadeusza Szymańczaka.
 

Produkcja mięsa przyspiesza globalne ocieplenie

Produkcja wołowiny zwiększa emisję gazów cieplarnianych, których potencjał grzewczy równy jest porcji ciepła jaką emituje do atmosfery 36,4 kg dwutlenku węgla.

Rynek wołowiny Czech w III kwartale

W III kwartale tego roku łączna produkcja mięsa w Czechach obniżyła się o 6,9% i wyniosła 138,5 tys. ton (w wadze poubojowej)

Dotacje na hodowlę bydła i owiec nie dla wszystkich

Będą dodatkowe dopłaty dla hodowców bydła i owiec. Jednak nie dla wszystkich. Resort rolnictwa przewiduje taką pomoc dla rolników z pięciu wybranych województw.

Rolnicy wylewają mleko na pola

Wylewanie mleka na polach, rozdawanie go za darmo w sklepach oraz blokady autostrad - w całej Europie trwają protesty producentów mleka.

Bydło mięsne jest opłacalne, więc czemu jest tak niewielu hodowców?

Mimo dużego zbytu i dość atrakcyjnej ceny, w Polsce wciąż jest stosunkowo niewiele gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mięsnego.

Rejestracja zwierząt możliwa także przez internet

Aby rolnik nie musiał tracić czasu na wędrówki do Biura Powiatowego ARiMR, Agencja uruchomiła elektroniczny sposób komunikowania się z Centralną Bazą Danych IRZ.

Wpływ żywienia krów na skład i jakość mleka

Najwyższą wydajność mleka uzyskuje się przy dokładnym zbilansowaniu dawki pokarmowej w stosunku do produkcji i zapotrzebowania krowy.