Ceny baraniny lecą w dół

W Unii Europejskiej, w I kwartale 2012 r. stopa wzrostu cen zarówno jagniąt jak i owiec ciężkich zmniejszała się z miesiąca na miesiąc, a w II kwartale nastąpił bezwzględny   spadek tych cen – informuje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W I półroczu 2012 r. przeciętna cena jagniąt w UE-27 wyniosła 583 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż w I półroczu 2011 r., z tym że w I kwartale była ona o 4% wyższa, a w II kwartale o 2% niższa w porównaniu z odpowiednimi okresami przed rokiem.

Przeciętna cena owiec ciężkich w UE-27 wyniosła w I półroczu 2012 r. 518 EUR/100 kg i była o 4% wyższa niż w I półroczu 2011 r. W I kwartale była ona wyższa o 11%, a w II kwartale niższa o 1% w porównaniu z analogicznymi kwartałami poprzedniego roku.

Wskazuje to na nadchodzące pogorszenie koniunktury na tym rynku. Podobnie jak ceny unijne zachowują się też ceny polskich owiec wyrażone w euro. W I półroczu 2012 r. ich przeciętna cena wyniosła 410 EUR/100 kg wagi  poubojowej i była o 3% wyższa niż w I półroczu 2011 r. 

W I kwartale była ona wyższa o 7%, a w II kwartale niższa o 2%. Zmiany cen wyrażonych w złotych były większe, ze względu na wzrost wartości złotego względem euro. W okresie I -V 2012 r., przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 7,46 zł/kg i była o 5% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r., w tym w I kwartale o 12% wyższa.

W maju cena skupu osiągnęła zaledwie 6,52 zł/kg i była o 10% niższa niż w maju 2011 r. Taki głęboki jej spadek w tym miesiącu wynikał prawdopodobnie ze zmiany struktury skupu.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w maju 2012 r. owce o wadze 24-31 kg stanowiły 70% skupu stanowiły, a jagnięta o wadze 17-24 kg tylko 10%, podczas gdy w maju 2011 r. owce o wadze 24-31 kg stanowiły 39% skupu, a jagnięta o wadze 17-24 kg ponad 50%.

Spadek cen jagniąt i owiec ciężkich w Unii Europejskiej wskazuje, że w nadchodzących miesiącach nadzieja na podwyższenie, bądź choćby utrzymanie ceny skupu na poziomie ubiegłorocznym leży głównie w kursie złotego względem euro. Jednakże z uwagi  na wysoki kurs w drugim półroczu 2011 r. nadzieja ta ma słabe podstawy.  

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here