Warzyw w tym roku zbierzemy mniej

Według wstępnych wyników badania reprezentacyjnego powierzchni zasiewów oraz oceny rzeczoznawców terenowych GUS, łączna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w bieżącym roku jest zbliżona do ubiegłorocznej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Siewy warzyw gruntowych na ogół przebiegały terminowo, tylko w niektórych rejonach kraju były opóźnione (szczególnie na północy kraju). Warunki atmosferyczne na ogół sprzyjały wschodom roślin, chociaż w kwietniu zanotowano brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie. Uwilgotnienie gleby poprawiło się po majowych i czerwcowych opadach deszczu.

Dalsza wegetacja przebiegała w bardzo zróżnicowanych warunkach w zależności od rejonu kraju (od wystąpienia nadmiaru wilgoci w glebie, aż po jej niedobory). W wielu rejonach wystąpiły uszkodzenia upraw spowodowane silnym gradobiciem. Na ogół jednak, poza rejonami dotkniętymi przez zjawiska ekstremalne, warunki dla wzrostu warzyw gruntowych były i są korzystne. Można zatem przewidywać dobre plonowanie warzyw odmian późniejszych.

Szacuje się, że łączna produkcja warzyw gruntowych w 2012 r. wyniesie przeszło 4,6 mln t i będzie o 3,7% niższa od produkcji roku poprzedniego, lecz nieco wyższa od średniej z lat 2006 – 2010. Przewiduje się, że w porównaniu do roku ubiegłego niższe będą zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

Jednakże produkcja większości gatunków jest szacowana na poziomie wyższym od średniej z lat 2006 – 2010. Jedynie produkcję cebuli i marchwi jadalnej szacuje się niżej od tej średniej. W porównaniu do roku 2011 największy spadek produkcji przewiduje się właśnie dla cebuli i marchwi jadalnej, zaś najmniejszy dla kapusty i kalafiorów.

Według wstępnych szacunków rzeczoznawców terenowych GUS plonowanie kapusty w bieżącym roku będzie nieco niższe od bardzo dobrego ubiegłorocznego, a łączna produkcja tego gatunku wyniesie ponad 1,2 mln ton, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym.

Szacuje się, że plonowanie i zbiory kalafiorów będą nieznacznie niższe od ubiegłorocznych. Produkcję tego gatunku ocenia się na około 234 tys. ton.10

Przy szacowanym obecnie słabszym plonowaniu cebuli i zmniejszeniu powierzchni jej uprawy w porównaniu do roku 2011, przewiduje się, że tegoroczna produkcja tego gatunku wyniesie około 629 tys. t i będzie o ponad 7% niższa od ubiegłorocznej, a także o ponad 3% niższa od średniej produkcji cebuli z lat 2006 – 2010. Zbiory marchwi jadalnej wstępnie ocenia się na ponad 826 tys. t, tj. o blisko 7% mniej od produkcji roku ubiegłego i ponad 3% mniej od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010.

Zbiory buraków ćwikłowych szacuje się na 351 tys. t, tj. o ponad 5% mniej od uzyskanych w roku poprzednim, lecz więcej od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010.

Przewiduje się, że plonowanie warzyw ciepłolubnych, pomidorów i ogórków, będzie nieco niższe niż w roku ubiegłym, lecz tegoroczna produkcja tych warzyw będzie wyższa od średniej produkcji z lat 2006 – 2010. Zbiory pomidorów ocenia się w bieżącym roku na 262 tys. t, tj. o ponad 4% mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zbiory ogórków szacuje się na 290 tys. t, tj. o ponad 2% mniej w porównaniu do produkcji 2011 roku. Tegoroczna produkcja ogórków gruntowych jest szacowana na poziomie wyższym od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010 o blisko 8%.

Szacuje się, że produkcja warzyw z grupy „pozostałe” wyniesie w bieżącym roku około 814 tys. t, tj. o ponad 2% mniej niż w roku 2011, lecz produkcja ta będzie wyższa od średniej z lat 2006 – 2010.

Przy szacowanym obecnie słabszym plonowaniu cebuli i zmniejszeniu powierzchni jej uprawy w porównaniu do roku 2011, przewiduje się, że tegoroczna produkcja tego gatunku wyniesie około 629 tys. t i będzie o ponad 7% niższa od ubiegłorocznej, a także o ponad 3% niższa od średniej produkcji cebuli z lat 2006 – 2010.

Zbiory marchwi jadalnej wstępnie ocenia się na ponad 826 tys. t, tj. o blisko 7% mniej od produkcji roku ubiegłego i ponad 3% mniej od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010.

Zbiory buraków ćwikłowych szacuje się na 351 tys. t, tj. o ponad 5% mniej od uzyskanych w roku poprzednim, lecz więcej od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010.

Przewiduje się, że plonowanie warzyw ciepłolubnych, pomidorów i ogórków, będzie nieco niższe niż w roku ubiegłym, lecz tegoroczna produkcja tych warzyw będzie wyższa od średniej produkcji z lat 2006 – 2010. Zbiory pomidorów ocenia się w bieżącym roku na 262 tys. t, tj. o ponad 4% mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zbiory ogórków szacuje się na 290 tys. t, tj. o ponad 2% mniej w porównaniu do produkcji 2011 roku. Tegoroczna produkcja ogórków gruntowych jest szacowana na poziomie wyższym od średnich zbiorów z lat 2006 – 2010 o blisko 8%.

Szacuje się, że produkcja warzyw z grupy „pozostałe” wyniesie w bieżącym roku około 814 tys. t, tj. o ponad 2% mniej niż w roku 2011, lecz produkcja ta będzie wyższa od średniej z lat 2006 – 2010.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: GUS
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here