Co dalej ze stawkami dopłat do materiału siewnego?

  Samorząd rolniczy domaga się zwiększenia stawek dopłat do materiału siewnego –  te zaproponowane za 2017 rok, mimo że wyższe niż rok temu, są i tak znacznie niższe niż w latach ubiegłych.

  Samorząd rolniczy w odpowiedzi na projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat przekazał, że kilkakrotnie występował z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku.

  Wniesiono również, aby rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego była co roku wyższe. W roku 2015 obniżono znacznie stawki dopłat, co w konsekwencji nie przyczynia się do wzrostu zainteresowania wśród rolników wymianą materiału siewnego, a wręcz przeciwnie – w 2017 r. znacznie spadła powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here