Protestują w obronie polskiej wołowiny

Polscy producenci  i przetwórcy wołowiny protestują przeciwko umowie o wolnym handlu UE – Mercosur. Obawiają się, że umowa ta poważnie zaszkodzi krajowemu sektorowi wołowiny. 

\"rolnik,

Na czwartek 12.10.2017 roku zaplanowano protest przedstawicieli organizacji  producentów sektora  wołowiny  przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, podczas którego przedstawicielom KE zostanie  przekazane stanowisko Rady Sektora Wołowiny.

NIE dla Mercosur

W ten sposób przedstawiciele sektora chcą wyrazić stanowczy sprzeciw wobec ustępstw Komisji Europejskiej w negocjacjach umowy o wolnym handlu UE – Mercosur.

Z informacji docierających z Brukseli wynika, że pomimo silnych zastrzeżeń ze strony 11 państw członkowskich Unii, Komisja Europejska gotowa jest na dodatkowe ustępstwa wobec Brazylii i innych państw Mercosur tj. na uwzględnienie w negocjowanej umowie o wolnym handlu sektora wołowiny.

Rada Sektora Wołowiny uważa, że przełoży się na poważne straty dla unijnych producentów wołowiny. Już teraz kraje Mercosur mają już duży dostęp do rynku europejskiego. Obejmuje on 74% importu UE i wynosi rocznie 246 000 ton wołowiny w ekwiwalencie tusz.

– Wpisanie reprezentowanego przez nas sektora do umowy, pozwoli na import co najmniej dodatkowych 70 000 ton wołowiny załamując ceny płacone polskim rolnikom – uważają organizatorzy protestu.

Apel do Komisji Europejskiej

Zdaniem Przedstawicieli Rady, uwzględnienie rynku wołowiny w umowie o wolnym handlu to poważne zagrożenie dla naszego krajowego sektora, zważywszy na wielkość udziału polskiego eksportu na rynku unijnym oraz ewentualnej konkurencji ze strony krajów Mercosur.

Przypomnijmy, że do krajów Wspólnego Rynku Południa ( Mercosur ) zaliczamy Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj – kraje o ogromnym potencjale produkcyjnym w odniesieniu do wołowiny. Wiele wątpliwości wiąże się jednak ze zdolnością producentów Mercosur do poświadczania, że ich produkty spełniają równoważne standardy w zakresie identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska co producenci europejscy.

– Uważamy, że skutki trwających rozmów o rynku wołowiny – prowadzonych z krajami Wspólnego Rynku Południa – mogą spowodować nieodwracalną w skutkach degradację sektora wołowiny w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej – obawiają się polscy producenci wołowiny.

Rada Sektora Wołowiny oczekuje silnego sprzeciwu wobec ustępstw Komisji Europejskiej wobec Mercosur.
Radę Sektora wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,  Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here