Co powoduje nieopłacalność chowu świń

W końcu lipca 2012 roku pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 581 tys. sztuk i było mniejsze o 14,3% aniżeli rok wcześniej, w którym obniżyło się w porównaniu z lipcem 2010 roku o 9,1%. W ciągu dwóch lat pogłowie trzody zmalało więc o 3 283 tys. sztuk, tj. o 22,1%

 

\"Co

 

Powodem dotychczasowego regresu chowu trzody były bardzo wysokie ceny zbóż i pasz przemysłowych, gdyż ceny żywca wieprzowego, zwłaszcza od lata 2011 roku można by uznać za satysfakcjonujące, przy dużo niższych cenach pasz i kosztach produkcji. Początkiem załamania był rok gospodarczy 2010/11, w którym nastąpił gwałtowny wzrost cen zbóż i pasz. Przeciętne targowiskowe ceny żyta i jęczmienia wzrosły wówczas w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 63% i 58%.
 

Czytaj dalej: Przyczyny wysokiej ceny wieprzowiny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here