Copa-Cogeca o przyszłości sektora rolnego w UE

W czasie Kongresu Europejskich Rolników 2012 Copa-Cogeca nakreśliła nowe sposoby zapewnienia silnego, innowacyjnego i rentownego sektora rolnego w UE w przyszłości.

Europejski sektor rolnictwa musi osiągnąć wyniki gospodarcze w warunkach rosnącego zapotrzebowania na żywność, wyższych kosztów produkcji oraz ekstremalnych wahań cen, podkreślili przewodniczący Copa i Cogeca w czasie debaty wysokiego szczebla z komisarzem UE ds. rolnictwa Dacian\’em Ciolos\’em, eurodeputowanymi Paolo de Castro i Michel\’em Dantin oraz ministrami z Węgier i Cypru.

Przemawiając w Budapeszcie przewodniczący Copa Gerd Sonnleitner dodał "Potrzebujemy silnej WPR popartej solidnym budżetem. Zwłaszcza ze względu na fakt, że ponad 40 milionów osób znajduje zatrudnienie w sektorze rolno-spożywczym a budżet WPR stanowi mniej niż 1% unijnych wydatków publicznych."

Przewodniczący Copa ostrzegał przed propozycją Komisji dotyczącą dalszego zazieleniania WPR mówiąc, że nie przyniesie ona oczekiwanych skutków.

Odniósł się tu przede wszystkim do propozycji stworzenia obszarów proekologicznych, co de facto oznacza ograniczenie obszarów, na których można prowadzić produkcję rolna.

Będzie się to wiązało z mniejszą podażą surowców dla przemysłu żywnościowego i mniejszą ilością pasz dla zwierząt hodowlanych, co poważnie wpłynie na sektor mleczarski i wołowiny, które już zmagają się z wysokimi kosztami produkcji.

Pogląd ten podzielają także inni ministrowie rolnictwa UE.

Przewodniczący Copa powiedział również, że stosowanie tych samych trzech instrumentów w 13 milionach gospodarstw na terenie całej UE nie jest najlepszym sposobem na osiągnięcie korzyści środowiskowych. Poza tym doprowadzi ono do wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa, spadku produkcji, a także negatywnie odbije się na dochodach rolników, które i tak już są niskie. Dlatego właśnie Copa i Cogeca niedawno przedstawiły szczegółowe instrumenty zielonego wzrostu.

"Ponadto musimy prowadzić więcej badań i stosować więcej innowacji przy zapewnieniu współpracy między rolnikami, doradcami i naukowcami, aby nowe techniki trafiły do gospodarstw. Co więcej, rolnicy powinni przekazywać naukowcom informacje na temat ich faktycznych potrzeb i praktycznych rozwiązań", dodał.

Nowy przewodniczący Cogeca Christian Pees podkreślił "Kolejnym z naszych priorytetów jest wzmocnienie pozycji rolników i spółdzielni rolniczych w łańcuchu żywnościowym, w celu zwiększenia ich przychodów z rynku". Ostrzegał, że rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską w sprawie przyszłej WPR nie są wystarczająco zdecydowane, aby mogły poradzić sobie z wahaniami na rynku i wzrastającą konkurencyjnością unijnego sektora rolnospożywczego.

Ponieważ rolnicy zmagają się z siłą nabywczą garści dystrybutorów, należy podjąć działania mające na celu przywrócenie równowagi w łańcuchu żywnościowym oraz koncentrację podaży. Można to osiągnąć poprzez rozbudowywanie organizacji producentów takich jak spółdzielnie, aby rolnicy mogli dodać wartość do swoich produktów i uzyskać wyższe przychody z rynku.

Copa-Cogeca zaangażowała się w działalności Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Pracujemy z innymi stronami zainteresowanymi nad stworzeniem dobrowolnego systemu wdrażania zasad dobrej praktyki w relacjach handlowych w łańcuchu żywnościowym. Nie udało nam się jednak osiągnąć kompromisu, który rozwiałby nasze główne obawy dotyczące m. in. anonimowości i sankcji.

Nadszedł czas gdy Komisja powinna się zaangażować i podjąć konieczne działania, czyli opracować wiążące przepisy, jeśli strony zainteresowane nie osiągną porozumienia odnośnie kompleksowego systemu dobrowolnego”.

“Na zakończenie, potrzebujemy skuteczniejszych narzędzi regulacji rynku, jak np. usprawnionego systemu interwencji UE. Copa-Cogeca apeluje o przedłużenie okresu interwencji dla mleka na cały rok oraz poszerzenie listy produktów kwalifikujących się do dopłat do prywatnego przechowywania o ser, konopie, chmiel, pasze suche i inne. Instrumenty zarządzania rynkiem pozwalają producentom na przetrwanie okresów niskich cen i/ lub nagłego wzrostu kosztów. Przewodniczący Cogeca podkreślił również, że potrzeba silniejszych instrumentów chroniących rolników przed ryzykiem, jak np. ubezpieczeń. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ nadmierne wahania prowadzą do zachwiania rynków, bankructwa rolników i destabilizacji przemysłu rolno-spożywczego", podsumował Christian Pees.


Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here