Copa-Cogeca: rolnicy przyczyniają się do ochrony gleby

Copa-Cogeca z radością przyjęła stwierdzenie umieszczone w nowym sprawozdaniu Komisji Europejskiej, podkreślające fakt, że w nadchodzącej reformie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) będzie się kłaść duży nacisk na ochronę gleb.

Komisja zaniepokojona degradacją gleby – czytaj…


– Gleba jest wartościowym zasobem, z którego korzystają rolnicy i właściciele lasów oraz kluczowym czynnikiem produkcji. Dlatego jej ochrona i zrównoważone wykorzystanie są tak ważne. Rolnicy wkładają wiele wysiłku w zapobieganie degradacji gleb wynikającej z erozji, zagęszczenia, czy spadku zawartości materii organicznej
– powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Nowe sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczą politycznych i naukowych aspektów europejskich gleb. Sekretarz Generalny zwrócił uwagę, że o ochronę gleb zadbano już w czasie reformy WPR z 2003, kiedy to płatności bezpośrednie dla rolników zostały uzależnione od utrzymania dobrych warunków glebowych oraz dobrych warunków rolno-środowiskowych, tzw. zasad wzajemnej zgodności.

Wymagania te zostały jeszcze bardziej zaostrzone w propozycjach Komisji dotyczących WPR po 2013 roku. Cieszę się, że to nowe sprawozdanie bierze to pod uwagę – dodał Pesonen.

Ze względu na fakt, że gleba jest bardzo wartościowym aktywem dla rolników, którzy zarządzają połową gruntów w UE, Copa-Cogeca również popiera wiele zasad i aspektów Tematycznej Strategii Ochrony Gleby UE.

Z drugiej strony Copa-Cogeca twierdzi, że dyrektywa glebowa przyniosłaby więcej obciążeń administracyjnych niż korzyści. UE już wdrożyła zarówno ramowe przepisy w zakresie środowiska naturalnego (m. in. wody, powietrza, natury i bioróżnorodności ), jak i WPR, gdzie znajdują się instrumenty ochrony gleby. Pekka Pesonen ostrzegał jednak przed niektórymi aspektami sprawozdania.

– Komisja również zaproponuje rozliczanie użytkowania gruntów i użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w ramach unijnych zobowiązań wobec zmian klimatu na rok 2020 – mówił Pesonen.

Copa-Cogeca zaleca przeprowadzenie dalszych analiz konsekwencji uwzględnienia LULUCF w zobowiązaniach UE i podkreśla, że metody rozliczania i reguły w zakresie monitoringu, deklaracji oraz weryfikacji muszą zostać wyjaśnione przed podjęciem decyzji odnośnie ujęcia LULUCF w zobowiązaniach UE.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here