Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?

Seminarium, które odbyło się 9 lutego w czwartek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stało się okazją do szerszej dyskusji na temat żyzności gleb w Polsce. Okazuje się bowiem, że przez ostatnie 60 lat ich zasobność w materię organiczną spadła aż o 40%.
 
Przyczyny spadku jakości gleb
Za spadek jakości gleb uprawowych odpowiedzialna jest przede wszystkim jej intensywna eksploatacja, a także powszechne stosowanie środków ochrony roślin. Zdaniem naukowców, w Polsce uprawia się zbyt wiele roślin zbożowych, okopowych oraz kukurydzy. Rośliny te wyjaławiają glebę. Lekarstwem może być uprawa roślin strączkowych i motylkowych, dzięki którym poziom materii organicznej wzrośnie.

Wśród głównych zagrożeń dla żyzności gleb w skali Europy wymienia się: spadek zawartości materii organicznej gleb, powodzie i ruchy masowe ziemi, zasklepianie, procesy erozyjne, zanieczyszczenia ze źródeł lokalnych i rozproszonych, zagęszczanie, spadek bioróżnorodności oraz zasolenie. Polskim glebom szczególnie zagrażają pierwsze cztery czynniki.

 Jak przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w glebach?
Na to pytanie nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi, gdyż wiele zależy od ich jakości, naturalnej zasobności, stosowanej przez lata agrotechniki, jak i alternatywnych metod podnoszenia poziomu żyzności. To w świadomości rolnika musi się zrodzić chęć działań w kierunku poprawy jakości swoich gruntów uprawowych.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki, uważa, że gleba i jej żyzność jest tym czynnikiem produkcji, który ma w dużym stopniu charakter odnawialny.
– Jednak to w jakim stopniu odnawialny, zależy od tych, którzy tego czynnika używają – mówił podczas seminarium minister.
 
Drugie takie spotkanie

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele środowiska rolniczego, a także środowisk naukowych oraz urzędów i agencji działających w sektorze rolno-żywnościowym. Było to już drugie spotkanie poświęcone tej tematyce. Pierwsze odbyło się w grudniu ubiegłego roku.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here