Czy w czasie pandemii można wynajmować agroturystykę?

Zakaz działalności obiektów noclegowych objął także agroturystykę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. podtrzymało aktualne ograniczenia w działalności obiektów noclegowych do 27 grudnia bieżącego roku. Wszyscy którzy mieli zamiar spędzić tegoroczne święta bożonarodzeniowe w wiejskiej chacie agroturystycznej muszą zmienić swoje plany.

Wprowadzone przepisy zakazują wynajmowanie noclegów turystom. Wymieniono jednak kilka wyjątków, kiedy prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne. Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie dla gości:

  • przebywających w podróży służbowej, co oznacza, że wykonują swoje zadania zawodowe poza siedzibą pracodawcy, lub są w podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi. Można więc przyjmować osoby, które pracują zdalnie, a z różnych względów nie mają na to warunków w domu;
  • będących zawodnikami, którzy biorą udział w zmaganiach sportowych lub zgrupowaniach;
  • będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, czyli osoby będące lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, położnymi, ale również farmaceutami czy psychologami;
  • będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.

Aby móc zapewnić zakwaterowanie takim osobom, konieczne jest przedstawienie przez nie odpowiednich dokumentów. Może to być oświadczenie gościa albo zaświadczenie, które zostanie wystawione przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub przez związek sportowy.

Mirosława Żurek
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here