Dopłaty do drobiu i jaja. Znamy stawki!

Rząd wprowadza rekompensaty dla kolejnej grupy rolników. Według nowego projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych na pomoc mogą liczyć producenci jaj i mięsa drobiowego.

Dopłaty do drobiu i jaja. Znamy stawki!

Dopłaty dla hodowców stratnych przez ptasią grypę

O pomoc będą mogli wnioskować hodowcy drobiu, którzy byli objęci ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji UE, na powyższych obszarach wprowadzono, m.in. zakaz umieszczania ptactwa, przedłużono okresy likwidacji i wprowadzono ograniczenia przemieszczania.

W świetle powyższego, zasadnym jest zapewnienie rekompensaty strat gospodarstw w sektorze mięsa drobiowego i jaj, objętych ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Proponowane rekompensaty poprawią płynność gospodarstw drobiarskich i wzmocnią ich pozycję konkurencyjną na rynku. 
Według MRiRW rekompensaty strat w produkcji jaj i drobiu poniesionych przez gospodarstwa, wesprze rynek jaj i mięsa drobiowego w Polsce oraz poprawi jego kondycję, a także umożliwi dalsze funkcjonowanie gospodarstw, które znalazły się w strefie ograniczeń.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Wsparcie jest udzielane producentowi rolnemu, który w okresach od dnia 29 grudnia 2019 r. do dnia 13 maja 2020 r. lub od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 28 lipca 2021 r. prowadził gospodarstwo drobiarskie, które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i w którym zastosowano w tych okresach „środki w zakresie zdrowia zwierząt”.
W tych terminach na terenie Polski potwierdzono 392 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5. W związku z tym, na terenie kraju niezwłocznie wprowadzono wszelkie niezbędne środki kontroli, monitorowania i zapobiegania oraz ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone. Zgodne z decyzjami wykonawczymi Komisji UE, na powyższych obszarach wprowadzono, m.in. zakaz umieszczania ptactwa, przedłużono okresy likwidacji i wprowadzono ograniczenia przemieszczania.

Wysokość wsparcia dla producentów jaj wylęgowych

Wysokość wsparcia w przypadku ustala się jako iloczyn:
1) liczby sztuk jaj wylęgowych zwierząt z gatunków drobiu, zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz

– 6,948615 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN
0407 19 11,
– 1,287126 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego kaczki objętego kodem CN
0407 19 19,
– 0,699525 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi
objętego kodem CN 0407 19 11,
– 0,74616 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego kury
nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

2. Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja wylęgowego uważa się sprzedaż tego jaja wylęgowego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż:
1) 5,20 zł – za sztukę jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11;
2) 0,89 zł – za sztukę jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00
W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj
wylęgowych liczba jaj wylęgowych zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii jest wyrażona w jednostkach masy, uznaje się, że 1 kilogram jaj wylęgowych:
1) gęsi objętych kodem CN 0407 19 11 jest równy 5,3 sztuki tych jaj;
2) kaczki objętych kodem CN 0407 19 19 jest równy 11,6 sztuki tych jaj;
3) kury nioski objętych kodem CN 0407 11 00 jest równy 17,5 sztuki tych jaj.
W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj
wylęgowych liczba jaj wylęgowych, za które producentowi rolnemu przysługuje wsparcie, jest wyrażona inną liczbą niż liczba całkowita, tę liczbę jaj wylęgowych zaokrągla się:
1) w górę do pełnych sztuk, jeżeli wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,5;
2) w dół do pełnych sztuk, jeżeli wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,5.

Wysokość wsparcia dla producentów drobiu

– 0,083943 zł – na dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,
– 0,018654 zł– na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
– 0,195867 zł – na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,
– 0,046635 zł – na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,
– 0,074616 zł – na dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
– 0,018654 zł – na dzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50,
– 0,065289 zł – na dzień za kurczę chowane na kurę nioskę objęte kodem CN 0105 94
00,
– 0,018654 zł – na dzień za indyka z odchowalni objętego kodem CN 0105 99 30,
– 0,018654 zł – na dzień za kaczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 10,
– 0,009327 zł – na dzień za perliczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 50,
– 0,055962 zł – na dzień za kurę nioskę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 94 00,
– 0,317118 zł – na dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,
– 0,009327 zł – na dzień za kaczkę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 10,
– 0,09327 zł – na dzień za indyka reprodukcyjnego objętego kodem CN 0105 99 30

Wysokość wsparcia dla producentów niższej kategorii:

– 0,671544 zł – za kilogram brojlera zaszeregowanego do niższej kategorii objętego
kodem CN 0105 94 00,
– 2,089248 zł – za kilogram kaczki zaszeregowanej do niższej kategorii objętej kodem
CN 0105 99 10,
– 1,063278 zł – za kilogram indyka zaszeregowanego do niższej kategorii objętego
kodem CN 0105 99 30.

https://agronews.com.pl/artykul/category/agro-biznes/unijne-srodki-pomocowe/arimr/

Wysokość wsparcia dla producentów, którym tucz uległ wydłużeniu:

– 0,382407 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w
odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
– 0,596928 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w
odniesieniu do gęsi objętej kodem CN 0105 99 20,
– 0,065289 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w
odniesieniu do kaczki objętej kodem CN 0105 99 10,
– 0,942027 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w
odniesieniu do indyka objętego kodem CN 0105 99 30.

Za normalny okres tuczu uważa się:
1) 45 dni – w przypadku brojlera objętego kodem CN 0105 94 00;
2) 112 dni – w przypadku gęsi objętej kodem CN 0105 99 20;
3) 47 dni – w przypadku kaczki objętej kodem CN 0105 99 10;
4) 147 dni – w przypadku indyka objętego kodem CN 0105 99 30.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała wnioski o rekompensaty dla producentów drobiu.

AM/Redakcja AgroNews

 

 

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

  1. Kiedy w końcu będzie wsparcie za to ze listopada hodowca jest bez dochodu przez masowy import bezcłowy drobiu – bez badań na salmonellę, bez qs , bez gmp , bez haccp,
    Z niekontrolowaną zmiatana pod dywan ptasią grypą z paszą na mączce rybnej i mięsno kostnej,-drób holdingu holenderskiego na Ukrainie ..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zaświadczenia z KRUS. Jaka jest procedura i jakie wymagania?

Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics