Dopłaty do materiału siewnego 2014 – podsumowanie

Do dnia 9. lipca 2014 r. Agencja Rynku Rolnego rozpatrzyła ponad 47,8 tys. wniosków, za które wypłacono beneficjentom ok. 47,2 mln zł.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach.

 

\"\"

 

Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego".

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. producenci rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie złożono ok. 77,5 tys. wniosków. W stosunku do ubiegłego roku zanotowano 24% wzrost w liczbie złożonych wniosków.

Czytaj także:
Zmiany w jednorazowych odszkodowaniach dla rolników!

Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom ARiMR

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty zanotowano na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

W stosunku do roku 2013 we wszystkich OT ARR zwiększyła się liczba złożonych wniosków, w tym największy przyrost nastąpił w województwach: wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2014 r. wynosi odpowiednio:

* 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
* 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
* 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie się 15 stycznia 2015 r.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here