Polska ma oddać prawie 60 mln euro z wydatków na WPR!

W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków Komisja Europejska występuje  do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 57 mln euro. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, faktyczne skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 52 mln euro.

Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. To państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe
Na mocy podjętej właśnie decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 15 państw członkowskich. Są to: Belgia, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. W ramach odzyskiwanych sum o łącznej wysokości 57 mln euro, najbardziej znacząca korekta indywidualna za niedociągnięcia dotyczące przydziału uprawnień do płatności dotyczy Francji i sięga 20,04 mln euro.

 

\"\"

 

Kontekst
Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich.

Czytaj także:
Czesław Siekierski szefem komisji rolnictwa UE!

Nowy podział środków PROW z maksymalną korzyścią dla rolnika!
Dopłaty bezpośrednie bez poślizgu!

Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni przeprowadzają kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli stosowane przez państwo członkowskie nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Źródło: Parlament Europejski
Redakcja Agronews, fot.sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here