Dramatyczny spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Są wyniki badania GUS

Pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło 10187,4 tys. sztuk. To, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oznacza spadek aż o 11,5 proc. – poinformował GUS.

 

\"rolnictwo,

 

Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada. Najbardziej loch o 16,1 proc., prosiąt o 12,9 proc., warchlaków o 11,6 proc. i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 9,4 proc. 

Na początku marca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10187,4 tys. sztuk i było niższe o 1324,3 tys. sztuk (o 11,5 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2015 r. – niższe o 402,8 tys. sztuk, tj. o 3,8 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 155,3 tys. sztuk (o 16,1 proc.) do poziomu 806,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 108,0 tys. sztuk (o 16,6 proc.) do 540,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2015 r. liczba loch na chów spadła o 7,6 tys. sztuk (o 0,9 proc.), natomiast odnotowano wzrost macior prośnych o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2015 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 0,9 p. proc.), natomiast zmniejszył prosiąt (o 0,5 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na tym samym poziomie. 

Wzrósł import prosiąt
Utrzymujący się spadek pogłowia macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowany jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do marca br. import ten wyniósł 820,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 6,8 proc., a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła około 30 kg.

Niskie ceny skupu
W I kwartale 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,09 zł i była o 4,6 proc. niższa od rejestrowanej w I kwartale 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,28 zł wykazując spadek o 2,7 proc. stosunku do notowanej przed rokiem.

Z kolei w marcu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,20 zł w skupie, a na targowiskach 4,15 zł, tj. odpowiednio o 4,0  proc. i o 7,4. proc. mniej niż w marcu 2015 r.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Sam Miachaels

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here