Działania wojewody podlaskiego ws. ASF

Wypłata uczciwych i rzetelnie oszacowanych odszkodowań, zintensyfikowanie odstrzału dzików i zmiana ustawy o prawie łowieckim, to główne działania wojewody podlaskiego w związku z ASF – poinformowała nas Joanna Gaweł, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego.

 

\"rolnictwo,

Wojewoda podlaski, Maciej Żywno, zabiega o trzy podstawowe sprawy związane z ASF. Po pierwsze walczy o  wypłatę należnych rolnikom,  rzetelnie oszacowanych odszkodowań, po drugie o zintensyfikowanie odstrzału dzików, a po trzecie o zmianę ustawy Prawo Łowieckie, która ma już 19 lat i jest niewystarczająca, wymaga nowelizacji.

Rolnicy utrzymują, że koła łowieckie bardzo nierzetelnie szacują szkody wyrządzane przez dziki.  Z inicjatywy wojewody i marszałka województwa powołana została niezależna komisja do szacowania strat wyrządzonych przez dziki, w skład której weszli przedstawiciele ODRu, Izby Rolniczej, marszałka. Komisja ta zakończyła właśnie szacowanie strat . Z jej raportu wynika, że ich wysokość (na terenie objętym ograniczeniami w związku z ASF) wynosi blisko 6 mln zł., znacznie więcej niż wynika z szacunków kół łowickich.

Czytaj także:
Co resort rolnictwa robi w sprawie ASF?
ASF w natarciu. Będą rekompensaty za likwidację produkcji świń?

Wojewoda zwrócił się także do Premier Ewy Kopacz o znalezienie tych pieniędzy na wypłatę odszkodowań, w związku ze szczególną sytuacją, związaną z ASF.

Wojewoda nakłonił do przyjazdu i spotkania z rolnikami Głównego Konserwatora Przyrody, który odpowiada za ustalanie planów łowieckich wspólnie z PZŁ i RDLP. Konserwator zapewnił o zwiększeniu planu odstrzału dzików o 30 proc. Zaznaczył też, że pieniądze, które od 1 sierpnia 2014 r. koła łowieckie otrzymują od rządu za każdego odstrzelonego dzika (150 zł gdy dzik idzie do utylizacji i 137 zł gdy myśliwy strzela na własny użytek) stanowią pulę, z której  mają być wypłacane odszkodowania dla rolników. Wojewoda wystąpił również do Ministra Środowiska o wprowadzenie całorocznego odstrzału dzików, w tym także polowań zbiorowych.

Wojewoda Podlaski wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o nowelizację ustawy  Prawo Łowieckie.  Proponowana nowelizacja pozwoliłaby na przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny również na terenie obwodów łowieckich. Natomiast wydatki ponoszone przez Skarb Państwa z tytułu odszkodowań mogłyby być częściowo  rekompensowane z czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu łowieckiego. Nowelizację musi przegłosować parlament. Wojewoda  zwrócił się już w tej sprawie również do podlaskich parlamentarzystów, takie ustalenia zapadły na spotkaniu specjalnego Zespołu ( Wojewódzki Zespół ds. Szkód Wyrządzanych przez Dziki), który powołał wojewoda, a w skład którego weszli oprócz służb wojewody, marszałka, weterynarii, Polskiego Związku Łowieckiego również przedstawiciele podlaskich rolników. Zespół na bieżąco monitoruję  sytuację i proponuje rozwiązania.

Dane z Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące odstrzelonych dzików:

  • odstrzelone i zbadane w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona): 815 sztuk.
  • odstrzelone i zbadane w obszarze ochronnym (strefa żółta): 1204 sztuk

Razem: 2 019 szt. / w okresie: 31. 03. 2014 do 5.10. 2014/ – wg stanu na 5. 10. 2014 r.
 – odstrzelone i zbadane na terenie całego woj. podl. – od początku 2014 r – 3 607 dzików.
 
oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here