Dzieci rolników już ubezpieczone od NNW. Jak zgłosić szkodę?

Po raz kolejny dzieci rolników zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Składkę opłacił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, zysk rolnika, KRUS, NNW dla dzieci

Władze Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarły umowę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolnika

Umowa obowiązuje od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. To oznacza, że rolnicy nie muszą już płacić za to ubezpieczenie. Nie muszą także zgłaszać swoich pociech do tej polisy, ponieważ obejmuje ona automatycznie wszystkie, spełniające kryteria, dzieci.

– Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – wyjaśnia KRUS.

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl  lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom. Należy przesłać wypełniony  Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21.

Redakcja AgroNews, fot. Danuta Adamiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here