Dziś Światowy Dzień Żywności. Nie marnuj jedzenia!

W przeddzień Światowego Dnia Żywności o potrzebie kształtowania świadomości konsumentów mówił minister Stanisław Kalemba, podczas spotkania Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. – Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności.
 

Elementem, który bez wątpienia wspomaga osiąganie pozytywnych efektów w tej dziedzinie jest edukacja społeczeństwa. Na świecie marnuje się zbyt wiele żywności – 90 mln ton to zatrważająco wysoka ilość wyrzucanego jedzenia w krajach Unii Europejskiej. Musimy temu zaradzić, między innymi poprzez uświadamianie konsumentom, od najmłodszych począwszy, jak duże koszty, ile pracy i wysiłku, wiąże się z produkcją żywności, z wytworzeniem tego, co wędruje na nasze stoły – podkreślił minister rolnictwa i dodał, że trzeba przywrócić szacunek dla żywności i chleba, jaki kiedyś był w Polsce powszechny.

 

\"\"

 

Spotkanie, zorganizowane w przeddzień Światowego Dnia Żywności, odbyło się pod hasłem „Nie marnuj jedzenia” – hasłem, które jest jednocześnie tytułem kampanii prowadzonej przez Federację Polskich Banków Żywności. Dyskusję poprowadził dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB prof. dr hab. Andrzej Kowalski, który jest przewodniczącym Rady. Profesor Kowalski w ślad za ministrem podkreślił wagę problemu, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe. W tym kontekście dyrektor IERiGŻ odniósł się do opinii ekspertów zauważających braki w produkcji żywności. – Moim zdaniem nie ma żadnych przesłanek, abyśmy nie byli w stanie, przy obecnej produkcji, zaspokoić potrzeb żywnościowych. Zarówno polskie, jak i europejskie rolnictwo jest w stanie wyżywić swoje społeczeństwo – powiedział prof. Kowalski.

Minister Kalemba rozwiązanie problemów żywnościowych widzi także w upowszechnianiu spółdzielczości wśród producentów żywności. Przywołując temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Żywności, ogłoszony przez Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – „Kooperatywy rolnicze klucz do wyżywienia świata”, minister zwrócił uwagę na potrzebę przyspieszenia procesów konsolidacyjnych wśród polskich rolników. – Łączenie się w grupy producenckie pomaga obniżać koszty produkcji i daje możliwość wytwarzania dużych, jednolitych partii produktów, co z kolei pozwala zdobywać nowe rynki zbytu. Spółdzielczość wpływa również na obniżenie ostatecznej ceny produktu, który trafia do konsumenta, czyli pośrednio daje możliwości zmniejszania niedożywienia na świecie – zauważył minister Kalemba.

W rozmowach uczestniczyli również: prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski oraz inni eksperci, przedstawiciele świata nauki, producentów, dystrybutorów i konsumentów. Wszyscy zgodnie przyznali, że ograniczenie skali marnotrawienia żywności to, w obliczu liczby osób głodujących i niedożywionych, priorytet współczesności. W tym celu w 2011 r. powstała Rada ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności, powołana przez polskie banki żywności i działająca pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadaniem Rady jest prowadzenie kompleksowych rozwiązań, które za pomocą narzędzi edukacyjnych, badawczych i prawnych doprowadzą do optymalnego wykorzystania żywności w Polsce oraz ograniczenia marnowania i niedożywienia.

Zdaniem uczestników spotkania współpraca powinna być realizowana na różnych płaszczyznach poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie ograniczenia marnowania żywności, realizację kampanii informacyjnej, inicjowanie badań na temat marnowania, a także rzecznictwo przepisów prawnych.
 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here