Eksport zbóż drogą morską rośnie!

W sezonie 2013/14 za pośrednictwem portów morskich wywieziono za granicę 1,83 mln t pszenicy, co stanowi nowy rekord. Jednakże eksport ziarna kukurydzy zmalał o połowę do 0,27 mln t. Z danych Sparks Polska wynika, że eksport pszenicy drogą morską w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. wyniósł 1,825 mln t. Oznacza to wzrost o 137% (1,055 mln t) w stosunku do eksportu w sezonie 2012/13.
 

 

\"\"

 

Import za pośrednictwem portów był minimalny i wyniósł jedynie 0,012 mln t, co oznacza, że nadwyżka w handlu poprzez porty wyniosła 1,813 mln t i była o 1,076 mln t większa niż sezon wcześniej. Wzrost tej nadwyżki przewyższał szacowany wzrost produkcji pszenicy w Polsce w 2013 r. (0,870 mln t). Oznacza to, że zwiększył się znacznie udział eksportu drogą morską w zagospodarowaniu polskiego ziarna pszenicy. Z danych GUS wynika, że co roku przedmiotem skupu jest około 55-60% produkcji pszenicy.

Zatem na eksport przez porty przeznaczana jest prawie jedna trzecia całego skupu pszenicy. Sytuacja taka powoduje to, że cena w portach stała się jeszcze ważniejszym wskaźnikiem dla cen płaconych w transakcjach na terenie naszego kraju. Utrwaliła również regionalny rozkład cen od najwyższych w portach do najniższych na terenach najbardziej od nich oddalonych, czyli głównie w Polsce Pd.-Wsch.

W minionym sezonie znaczne mniejsze znaczenie miał eksport drogą lądową przez zachodnią granicę, co sprawiło, że zróżnicowanie cen pszenicy z zachodu na wschód kraju było nieco niższe niż w ubiegłych sezonach. Na dzień dzisiejszy powszechnie uważa się, że eksport pszenicy w sezonie 2014/15 będzie mniejszy niż w sezonie ubiegłym. Naszym zdaniem, nawet jeśli eksport będzie niższy, to spadek nie będzie duży. Znacznemu wzrostowi eksportu pszenicy poprzez porty towarzyszył spadek eksportu kukurydzy.

Czytaj także:
Dobre prognozy dla oleistych w tym sezonie
Trendy w światowym imporcie kukurydzy
Korzystna sytuacja na rynku zbóż? Prognozy są dobre!

Wyniósł on zaledwie 271 tys. t wobec 582 tys. t w sezonie 2012/13. Przy niewielkiej skali importu, nadwyżka w handlu morskim kukurydzą wyniosła 236 tys. t i była o ponad połowę mniejsza niż w sezonie poprzednim. Eksport kukurydzy z rynku polskiego napotykał na rynkach międzynarodowych na konkurencję taniej kukurydzy z Ukrainy. W sezonie 2013/14 duży był również popyt na kukurydzę na rynku krajowym, gdyż zastąpiła ona w pewnej mierze drogą pszenicę i jęczmień w mieszankach paszowych.

W sezonie 2013/14 zanotowano również wysoki eksport żyta drogą morską. Wyniósł on 478 tys. t wobec 306 tys. t w sezonie 2012/13. Z kolei jęczmień był jedynym znaczącym gatunkiem zboża, którego import (172 tys. t) drogą morską był wyższy niż eksport (128 tys. t). Spowodowane to było stosunkowo wysokimi cenami w Polsce, gdzie zbiory w 2013 r. były niskie, wobec cen u kilku innych producentów unijnych.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here