Emerytury i renty rolnicze będą wyższe

Kwoty rent i emerytur przysługujących do 28 lutego zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacyjny, wynoszący 102,98 proc. – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, zysk rolnika, emerytura, renta, KRUS,waloryzacja emerytur, waloryzacja rent rolniczych

Oznacza to, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98 proc.). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 1000 zł brutto. Jaka zatem po przemnożeniu będzie jej wysokość teraz? 

– Od dnia 1 marca 2018 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1.029,80 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.029,80 zł – wyjaśnia KRUS.

Nie wszystkie świadczenia będą zwaloryzowane

Warto jednak zaznaczyć, że do 1.029,80 zł nie zostaną podwyższone:

  • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

  • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

  • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

  • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here